Tłumaczenia dokumentacji księgowej

 

Coraz więcej polskich przedsiębiorców poszerza swoją działalność gospodarczą i oferuje swoje towary i usługi zagranicznym klientom. Często także nabywa różne towary i usługi od kontrahentów zagranicznych, które to transakcje dokumentowane są zagranicznymi fakturami, czasami sporządzonymi w języku angielskim, ale nierzadko również w innym z kilkudziesięciu języków używanych w Europie.

Dokumentacja księgowa firm, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów  w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinna być oparta na prawidłowych i rzetelnych  dowodach sporządzonych w języku polskim oraz w polskiej walucie.  Przedsiębiorca, aby zatem prawidłowo  zaksięgować dany dokument, zobowiązany jest do wprowadzenia go do swoich rozliczeń po przetłumaczeniu na język polski, chyba że treść dokumentu nie budzi najmniejszych wątpliwości. Zatem tłumaczenie dokumentów księgowych nie zawsze jest absolutnie konieczne.

Sytuacja ma się jednak nieco inaczej w razie kontroli skarbowej czy podatkowej. Na żądanie  organu kontrolującego, przedsiębiorca jest  zobowiązany spełnić obowiązek z Ustawy  i wszelkie dokumenty będące podstawą rozliczeń księgowych móc przedłożyć w języku polskim.

Wymóg tłumaczenia uwierzytelnionego wszelkich dokumentów księgowych poddawanych kontroli nadkłada na przedsiębiorców  art. 287 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, który głosi, że „ przedsiębiorca w razie kontroli powinien: przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli”.

Warto zatem zadbać o to, aby takie tłumaczenie znalazło się wśród dokumentów, co może uchronić przed nieprzyjemnymi sankcjami w razie kontroli.

Czytaj również:

Czy dokumenty przetłumaczone przez tłumacza zaprzysiężonego w innym kraju tracą ważność w Polsce?