Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego

Święto języka romskiego, obchodzone 5 listopada, zostało ustanowione z inicjatywy Międzynarodowego Związku Romów i organizacji „Kali Sara” (Association „Kali Sara”) w dniu 5 listopada 2009 na posiedzeniu Komisji do Spraw Języka w Zagrzebiu.

Język romski jako jeden z nielicznych na świecie nie posiada pisanej formy, a jego historia i tradycja, również w czasach współczesnych, przekazywane są ustnie.  Język romski wywodzi się z sanskrytu i wbrew utartym przekonaniom i zbieżności nazwy, tylko w niewielkim stopniu jest spokrewniony z takimi języka jak rumuński czy romansz.

Język romski jest językiem o bardzo silnym zróżnicowaniu dialektów. Różnice te w wielu przypadkach powodują niemożność porozumienia się między użytkownikami różnych dialektów nawet wówczas, gdy mówi się nimi w bliskim sąsiedztwie geograficznym.

Romski jest językiem urzędowym w jednej  z  prowincji Macedonii oraz jest używany jako język pomocniczy w  Rumunii. Posługuje się nim prawie 5 mln ludzi rozproszonych po całym świecie.

W Polsce, liczbę osób posługujących się językiem romskim szacuje się na około 20 tysięcy. O romską kulturę i język dba w naszym kraju 90 stowarzyszeń. Wydawane są również romskie czasopisma, wśród których są m.in. „Kwartalnik Romski” oraz „Romano Atmo”.

Zajrzyj również do artykułu:

Europejski Dzień Języków

Jaki jest najstarszy język świata ? Hebrajski, perski czy może litewski ?

Ciekawostki o językach, o których mogliście nie wiedzieć