Latynizm, hungaryzm, makaronizm…. czyli zapożyczenia językowe które ukształtowały język polski

Języki  innych narodów od wieków wywierają ogromny wpływ na kształtowanie się języka polskiego. Początkowo była to łacina, greka a później czeski, niemiecki no i oczywiście angielski .

Zapożyczenia „wkradają” się do polszczyzny od dawna, ogromny wpływ mają na to liczne kontakty handlowe, konflikty zbrojne, zwyczaje, obrzędy religijne lub po prostu – moda.

W naszym języku istnieje wiele wyrazów pochodzenia obcego, dowodem na to są poniższe przykłady:

 • glanc, weksel, durszlak, szlauch – język niemiecki
 • hejnał, orszak, giermek, juhas, – to zapożyczenia z węgierskiego
 • czajnik, torba, bohater, chałwa i tapczan – pochodzą z języka tureckiego
 • czort, nieudacznik, zagwozdka – to zwroty wywodzące się z języka rosyjskiego
 • absolutorium, diabeł, ołtarz, cmentarz – pochodzą z języka łacińskiego,
 • masarz , władać, brama, hańba – język czeski

Nie od dziś wiadomo że łacina to język naukowców, kleryków, prawników czy medyków. Istnieje szereg słów które mają pochodzenie obce,  a w całości przeniknęły do naszego języka:

 • Proboszcz (łac. Praepositus);
 • Msza (łac. Missa);
 • Kościół (łac. Castellum);
 • Anioł (łac. angelus);
 • Seminarium (łac. Seminarium);
 • Dekret (łac. Decretum);
 • Apelacja (łac. Apellatio);
 • Kolokwium (łac. Colloquium);

Obok pojedynczych wyrazów używane są również całe wyrażenia pochodzenia obcego, które nie wymagają tłumaczenia.

 • ad acta – do akt (używane najczęściej w wyrażeniu „odłożyć coś ad acta”),
 • Alma Mater – uczelnia macierzysta (dosł. matka karmiąca),
 • corpus delicti – dowód rzeczowy,
 • in flagranti – na gorącym uczynku,
 • nihil novi – nic nowego,
 • pro forma – dla pozoru, dla formy,
 • status quo – istniejący obecnie stan rzeczy,
 • terra incognita – ziemia nieznana,
 • tabula rasa – czysta karta,
 • sensu stricto – w ścisłym znaczeniu,
 • nolens volens – chcąc nie chcąc,
 • pro publico bono – dla dobra publicznego, dla dobra ogółu.

Na koniec w celu rozluźnienia podaje przykład doskonałego zapożyczenia które Adam Mickiewicz w swojej balladzie pt.:  ,,Pani Twardowska

Twardowski ku drzwiom się kwapił Na takie dictum acerbum, Diabeł za kuntusz ułapił: A gdzie jest nobile verbum?