Wzajemne podobieństwo języków skandynawskich

 

 

Ile razy zastanawialiście się nad tym, dlaczego języki, choć tak różne mają jednak coś ze sobą wspólnego?

W tym kontekście przyjrzyjmy się dzisiaj trzem językom :

duńskiemu,

szwedzkiemu

norweskiemu.

Języki te wywodzą się z jednej grupy językowej określanej mianem języków skandynawskich. Podobieństwo tych języków wywodzi się z historii krajów, w których języki te były używane. Kraje takie jak Dania, Szwecja czy Norwegia położone blisko siebie miały wspólny prajęzyk, który miał ułatwiać komunikację i usprawniać wymianę towarów.

Dopiero w latach 400 – 100 p.n.e. zostały wyodrębnione dwie grupy języków wschodnionordycka i zachodnionordycka. Pierwsza grupa dała początek językowi duńskiemu i szwedzkiemu, druga – norweskiemu, islandzkiemu i farerskiemu.

Wzajemna zrozumiałość i podobieństwo języków nie oznaczają oczywiście, że tłumacz norweskiego będzie mógł bez problemu przetłumaczyć dokumenty napisane po szwedzku czy po duńsku. Jednak Duńczyk rozmawiający ze Szwedem zrozumie niektóre wyrażenia, co z pewnością ułatwi mu komunikację.

Czytaj również:

Ile jest języków na świecie?