Wzajemne podobieństwo języków skandynawskich

 

Ile razy zastanawialiście się nad tym dlaczego języki, choć tak różne mają jednak coś ze sobą wspólnego?

W tym kontekście przyjrzyjmy się dzisiaj trzem językom – duńskiemu, szwedzkiemu i norweskiemu.

Języki te wywodzą się z jednej  grupy językowej określanej mianem języków skandynawskich. Podobieństwo tych języków wywodzi się z historii krajów, w których języki te były używane. Kraje takie jak Dania, Szwecja czy Norwegia położone blisko siebie miały wspólny prajęzyk, który miał ułatwiać komunikację i usprawniać wzajemną wymianę towarów.

Dopiero w latach 400 – 100 p.n.e zostały wyodrębnione dwie grupy języków  wschodnionordycka i zachodnionordycka. Pierwsza grupa dała początek językowi duńskiemu i szwedzkiemu, druga – norweskiemu, islandzkiemu i farerskiemu.

Wzajemna zrozumiałość  i podobieństwo języków nie oznaczają oczywiście, że  tłumacz norweskiego będzie mógł bez problemu przetłumaczyć dokumenty napisane po szwedzku czy po duńsku.  Jednak Duńczyk rozmawiający ze Szwedem zrozumie niektóre wyrażenia, co z pewnością ułatwi mu komunikację.

 

Czytaj również:

Ile jest języków na świecie?