Tłumaczenie dokumentacji księgowych czysty absurd czy wymóg konieczny ?

 

Coraz więcej polskich przedsiębiorców poszerzają swoją działalność gospodarczą oferując swoje towary i usługi zagranicznym klientom, często także nabywają różne towary i usługi od kontrahentów zagranicznych  za co otrzymują faktury w języku obcym.

Dokumenty takie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów  w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinny być prowadzone na podstanie prawidłowych i rzetelnych  dowodów w języku polskim oraz w polskiej walucie. Wszelkie dokumenty księgowe powinny być sporządzone w języku polskim a ich treść  musi być pełna i zrozumiała.

Przedsiębiorca zatem zobowiązany jest prawidłowo zaksięgować dany dokument, w gestii samego przedsiębiorcy pozostaje czy  wszystkie pozycję z dokumentu księgowego są na tyle zrozumiałe, że ich zaksięgowanie nie budzi wątpliwości co do poprawności. Zatem tłumaczenie dokumentów księgowych nie jest obowiązkiem koniecznym

Sytuacja jednak zmienia obrót gdy w dokumenty chce zajrzeć urząd. W razie kontroli skarbowej czy podatkowej na żądanie  organu kontrolującego, przedsiębiorca jest zobowiązany spełnić obowiązek i dokumenty przekazać do tłumaczenia.

Wymóg tłumaczenia uwierzytelnionego wszelkich dokumentów księgowych poddawanych kontroli nadkłada na przedsiębiorców  art. 287 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej która głosi, że „ przedsiębiorca w razie kontroli powinien: przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli”.

A zatem rozwiewając wątpliwości mamy czarno na białym wyjaśnione kiedy należy tłumaczyć dokumentację księgową a kiedy nie mamy takiego przymusu  a jedynie nasza dobra intencja.

Czytaj również:

Czy dokumenty przetłumaczone przez tłumacza zaprzysiężonego w innym kraju tracą ważność w Polsce?