Rosnące zapotrzebowanie na tłumacza języka łotewskiego

Język łotewski to język, którego korzenie sięgają XVII wieku i który miał ogromny wpływ na inne języki i będąc z nimi w stałym kontakcie czerpał z nich wiele zapożyczeń leksykalnych, jak  i również gramatycznych. Wpływ na to miał rozwój handlu z takimi krajami jak Polska, Szwecja, Niemcy, Litwa czy Estonia. Wiele zapożyczeń w języku łotewskim pochodzi z języka niemieckiego, na co wpływ miały wieloletnie rządy niemieckich władz na ziemiach Łotwy. W ówczesnych czasach, to właśnie niemieccy kapłani wydali pierwszą książkę w języku łotewskim, dając tym samym początek łotewskiemu piśmiennictwu.

Do XIX wieku językiem powszechnie uznawanym i stosowanym na Łotwie był niemiecki. Język łotewski uważany był przez arystokratów za język wsi.  Dopiero końcówka XIX wieku przyniosła wielkie odrodzenie języka łotewskiego, kiedy to zaczęto wydawać pierwsze książki, czasopisma, a także lokalne gazety w tym języku.

Rosnące obecnie zainteresowanie językiem łotewskim i łotewską kulturą pociąga za sobą konieczność tłumaczenia tekstów napisanych po łotewsku na inne języki.

Dodatkowym impulsem do zwiększenia zapotrzebowania natłumaczenia z języka łotewskiego było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Obecnie językiem łotewskim włada około 2 milionów obywateli Łotwy oraz emigrantów przebywających  z terenów Rosji, USA, Szwecji czy Estonii. Sprawia to, że język ten jest wciąż mało znany, zaś w ostatnim czasie można zaobserwować rosnąc zapotrzebowanie na tłumaczenia polsko-łotewskie.

Podejmując się przekładu z łotewskiego na polski należy doskonale władać językiem łotewskim, jak również polskim,  zarówno w piśmie jak i w mowie. Oczywiście nie można zapomnieć o znajomości gramatyki obu języków, a także znajomości znaczących różnic w zakresie leksyki. Istotna jest również dobra znajomość fonetyczna języka łotewskiego, co ma istotne znaczenie w przypadku tłumaczenia ustnego.

 

Przy wyborze tłumacza, warto upewnić się czy dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności. Zawsze  najważniejsza jest wiedza i doświadczenie zawodowe, które są sukcesem do dobrego  i rzetelnego przekładu w najróżniejszych dziedzinach  i specjalizacjach.

Nasze biuro spełnia powyższe wymogi, mogąc zaoferować Państwu najwyższą jakość świadczonych usług. Tłumaczenia polsko-łotewskei realizowane są na potrzeby naszych klientów ze szczególnym naciskiem na poprawną terminologię.

Zajrzyj również do artykułu:

Język litewski a język łotewski