Rosnące zapotrzebowanie na tłumaczenia z języka łotewskiego

 

Język łotewski to język, którego korzenie sięgają XVII wieku i który wywarł ogromny wpływ na inne języki, a jednocześnie, będąc z nimi w stałym kontakcie czerpał z nich wiele zapożyczeń leksykalnych i gramatycznych. Wpływ na to miał rozwój handlu z takimi krajami jak Polska, Szwecja, Niemcy, Litwa czy Estonia. Wiele zapożyczeń w języku łotewskim pochodzi z języka niemieckiego, co było skutkiem wieloletnich rządów niemieckich władz na ziemiach Łotwy. W ówczesnych czasach to właśnie niemieccy kapłani wydali pierwszą książkę w języku łotewskim, dając tym samym początek łotewskiemu piśmiennictwu.

Do XIX wieku językiem powszechnie uznawanym i stosowanym na Łotwie był niemiecki. Język łotewski uważany był przez arystokratów za język wsi. Dopiero końcówka XIX wieku przyniosła wielkie odrodzenie języka łotewskiego, kiedy to zaczęto wydawać pierwsze książki, czasopisma, a także lokalne gazety w tym języku.

Rosnące obecnie zainteresowanie językiem łotewskim i łotewską kulturą pociąga za sobą konieczność tłumaczenia tekstów napisanych po łotewsku na inne języki. Dodatkowym powodem zwiększonego zapotrzebowania na tłumaczenia z języka łotewskiego i na język łotewski było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Obecnie językiem łotewskim włada około 2 milionów obywateli Łotwy oraz emigrantów przebywających z terenów Rosji, USA, Szwecji czy Estonii. Sprawia to, że język ten jest wciąż mało znany, jednak w ostatnim czasie można zaobserwować rosnąc zapotrzebowanie na tłumaczenia polsko-łotewskie.

Podejmując się przekładu z łotewskiego na polski należy doskonale władać językiem łotewskim, jak również polskim, zarówno w piśmie, jak i w mowie. Oczywiście nie można zapomnieć o znajomości gramatyki obu języków, a także znajomości znaczących różnic w zakresie leksyki. Istotna jest również dobra znajomość fonetyczna języka łotewskiego, co ma istotne znaczenie w przypadku tłumaczenia ustnego.

Przy wyborze tłumacza, warto upewnić się, czy dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności. Zawsze najważniejsza jest wiedza i doświadczenie zawodowe, które są sukcesem do dobrego i rzetelnego przekładu w różnych dziedzinach i specjalizacjach.

Nasze biuro spełnia powyższe wymogi, mogąc zaoferować Państwu najwyższą jakość świadczonych usług. Tłumaczenia polsko-łotewskie realizowane są na potrzeby naszych klientów ze szczególnym naciskiem na poprawną terminologię i poprawność językową.

Zajrzyj również do artykułu:

Język litewski a język łotewski