ONZ uznaje Międzynarodowy Dzień Tłumacza

Międzynarodowy Dzień Tłumacza  (International Translation Day – ITD) jest obchodzony na świecie w dniu 30 września,  w dniu wspomnienia św. Hieronima, tłumacza Biblii uznawanego za patrona tłumaczy.  Międzynarodowe organizacje tłumaczy od dawna starały się o oficjalnie uznanie przez ONZ święta, które przez środowiska tłumaczy jest obchodzone już od 1953 roku.  Starania te zakończyły się pomyślnie, przyjęciem podczas 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 24 maja Rezolucji  A/71/L.68, na mocy której 30 września został oficjalnie uznany przez ONZ za Międzynarodowy Dzień Tłumacza.

W rezolucji podkreśla się niezastąpioną rolę zawodowych tłumaczy dla współpracy międzynarodowej, podkreśla się rolę tłumaczy w budowaniu pokoju na świecie, wzajemnego zrozumienia i pokoju. Zwraca się również uwagę na potrzebę kształcenia następnych pokoleń zawodowych tłumaczy ustnych  i pisemnych oraz terminologów.

 

Zajrzyj również do artykułu:

Święty Hieronim – Patron tłumaczy

Tłumaczenia i tłumacze – historia zawodu tłumacza

Zawód tłumacza przysięgłego w Europie – część I

Zawód tłumacza przysięgłego w Europie – część II