Języki urzędowe ONZ

Organizacja Zjednoczonych Narodów – ONZ (ang. United Nations, UN; fr. Organisation des Nations Unies; hiszp. Organización de las Naciones Unidas; ros. Организация Объединённых Наций, Organizacyja Objedinionnych Nacyj; arab. الأمم المتحدة , al-Umam al-Muttahida; chiń. 联合国 , Liánhéguó) – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 roku w wyniku wejścia w życie, podpisanej 26 czerwca 1945 w San Francisco, Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.

Jak wiadomo przynależność do tej organizacji ma bardzo dużo krajów, jednakże tylko kilka języków jest uważanych za urzędowe.

Każdy z członków Organizacji Narodów Zjednoczonych ma prawo do posługiwania się swoim ojczystym językiem, w sytuacji, gdy mówca nie mówi w języku urzędowym ONZ, tłumacz przekłada konwersację na jeden z urzędowych języków.

Oficjalnymi językami uznanymi w ONZ za urzędowe to:

*angielski

*arabski

*chiński

*francuski

*hiszpański

*rosyjski

Wybór właśnie tych języków zależy od wielu czynników m.in., od jaka tego liczba osób posługuje się danym językiem.

Wszelkie dokumenty zapisywane są w sześciu językach urzędowych. Ważność danego dokumentu wyznacza to, iż musi on być sporządzony w sześciu oddzielnych egzemplarzach względnie dla każdego języka z osobna.

Rok 2008 z inicjatywy Departamentu Informacji Publicznej w ONZ nazwany był Rokiem Języków, a dnia 21 lutego każdego roku obchodzone są tak zwane Dni Języka Ojczystego.

Dodatkowo dla uczczenia sześciu oficjalnych języków ONZ i ku ochronie wielojęzyczności i różnorodności językowej a także dla zwiększenia dialogu międzykulturowego zainicjowane zostały Dni Języka ONZ, a ich dzień obchodzenia ma znaczenie historyczne. I tak dla przypomnienia wskazujemy konkretną datę przypisaną dla każdego z języków:

Arabski – 18 grudnia – data określenia języka arabskiego jako języka urzędowego ONZ.
Rosyjski – 6 czerwca – data urodzenia AS Puszkina.
Angielski – 23 kwietnia – data urodzenia Szekspira.
Hiszpański – 12 października – „Columbus Day” jest uważany w Hiszpanii
Chiny – 20 kwietnia – na cześć Cangjie.
Francuski – 20 marca – dzień powstania International.

Ostatnimi czasy, słychać pogłoski jakoby inne języki miały zostać uznane za urzędowe W ONZ, lecz pomimo wielu wniosków z krajów takich jak Turcja, Portugalia czy Indie, żaden z nich nie został przyjęty. Odmowa ze strony ONZ była jednoznaczna a przesłanką do tego była zbyt mała ilość ludzi posługująca się danym językiem. Zatem w kwestii języków urzędowych ONZ wiele się nie zmieni.

 

Czytaj także:

Obchody dnia języka chińskiego w ONZ w ramach DNI JĘZYKÓW

Które języki są wzajemnie zrozumiałe ?