Różnorodność etniczno–językowa krajów bałkańskich

Terytorium Bałkanów to region otoczony przez Morze Egejskie, Morze Śródziemne oraz Morze Jońskie i Adriatyk. Do krajów bałkańskich zaliczamy Bułgarię, Albanię, Grecję oraz kraje powstałe po rozpadzie Jugosławii, to jest Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Serbię, Czarnogórę oraz Macedonię. Terytorium Bałkanów zamieszkuje zatem kilkanaście narodowości i grup etnicznych.  

Oprócz różnorodności językowej obszar ten jest również związany z dużą różnorodnością kulturową i religijną. Najbardziej zauważająca jest różnorodność kulturowa na obszarach krajów byłej Jugosławii.
Zapewne najbardziej dogodnym rozwiązaniem byłoby istnienie jednego języka jugosłowiańskiego, który łączyłby w sobie język serbski, chorwacki, bośniacki i czarnogórski. Jednak sytuacja podzielności lingwistycznej uległa całkowitemu rozpadowi w latach 90., kiedy to powstawały nowo utworzone republiki, broniące swojej odrębności poprzez ustanowienie języka ojczystego.
Jednakowo Serbowie, Chorwaci, Bośniacy czy Czarnogórcy nie tworzyli swojego języka od podstaw, każdy z tych narodowości przysposobił sobie pewien dialekt należący do danego terenu. Stąd tak małe różnice pomiędzy tymi językami, co zdaniem lingwistów powinno się je skategoryzować jako jeden język: serbsko – chorwacki.
To, co w znaczącym stopniu dzieli te obszary to religia i burzliwa historia, Sięgając dawnych czasów tamtego rejonu, obszar ten był w posiadaniu Imperium Austro-Węgierskiego, jak również Imperium Osmańskiego. Stąd tak bardzo widoczny podział religijny i w późniejszym okresie konsekwencje rozpadu państw Jugosławii.

W poniższym filmiku ukazane zostało w śmieszny sposób „tworzenia” języków po upadku byłej Jugosławii.

 

Polecamy przeczytać inne nasze artykuły o podobnej tematyce

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Ile jest języków na świecie?