Stypendium im. Albrechta Lemppa 2017

Do końca marca 2017 roku można przesyłać zgłoszenia do Stypendium im. Albrechta Lemppa, przeznaczonego dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej oraz polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej. Celem przyznawania stypendiów jest doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi, jak również upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany literackiej.

Uzyskanie stypendium wiąże się z możliwością spędzenia każdego roku dwóch jednomiesięcznych pobytów w kraju sąsiada:

– jednego miesiąca w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin dla polskiego pisarza lub tłumacza;

– jednego miesiąca w Krakowie, w pokojach Tłumaczy Instytutu Książki, dla niemieckiego pisarza lub tłumacza.

Fundatorzy stypendium pokrywają koszty podróży, zakwaterowania oraz udzielenia dodatkowego stypendium w wysokości 1200 Euro.

Zgłoszenia można nadsyłać drogą elektroniczną. Powinny być one sporządzone w języku polskim lub niemieckim i zawierać opis dotychczasowych osiągnięć zawodowych oraz plan pracy.

Wyboru stypendystów dokona specjalne jury, o czym poinformuje do połowy maja bieżącego roku. Dokładne terminy przyjazdu wybrani stypendyści ustalą bezpośrednio z fundatorami.

Więcej informacji na temat stypendium dla tłumaczy i pisarzy można znaleźć na stronie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Kontakt

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin
ul. Zielna 37
Warszawa
tel. 22 338 62 65
joanna.czudec@sdpz.org
fwpn.org.pl

Źródło: fwpn.org.pl