Dziś Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej obchodzony jest co roku 23 marca. Święto to zostało ustanowione 12 marca 2007 roku przez węgierski parlament oraz 16 marca 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Trwająca od wieków sympatia między narodami polskim i węgierskim oparta jest na głębokim przekonaniu Polaków o podobieństwie charakterów narodowych polskiego i węgierskiego. Przekonanie to wyraża najlepiej znane powiedzenie „Polak, Węgier dwa bratanki …”. Przysłowie mówi o specjalnym związku między dwoma narodami europejskimi , niespotykanym w odniesieniu do innych krajów. Pierwotne brzmienie tego porzekadła było nieco inne – „Węgier, Polak dwa bratanki i do konia i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi”.

Przyjaźń polsko-węgierska opiera się jednak przede wszystkim na wspólnej historii. To Polskie Legiony brały udział w Powstaniu węgierskim w 1849 roku. Węgrzy oferowali pomoc Polsce w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie II wojny światowej Węgrzy oświadczyli, że „nie są skłonni brać udziału ani pośrednio, ani bezpośrednio w zbrojnej akcji prze­ciw Polsce”, pozostając wierni naszemu narodowi. Również w czasie Powstania warszawskiego Węgrzy zaoferowali przejście na stronę polskich powstańców. Przyczyną Powstania węgierskiego w 1956 roku było poparcie węgierskich studentów dla wydarzenia Poznańskiego Czerwca. Po wybuchu Powstania węgierskiego Polacy masowo oddawali krew dla rannych Węgrów, na terenie całego kraju odbywała się również zbiórka leków.

W tym roku, główne obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej odbędą się w Piotrkowie Trybunalskim. W ich ramach zostanie zorganizowanych szereg imprez kulturalnych, ale również Polsko-Węgierskie Forum Gospodarcze z udziałem przedsiębiorców z Węgier i Polski.

podobne artykuły:

Klauzule uwierzytelniające tłumaczenie – jak brzmią w różnych językach?