III Międzynarodowa Letnia Szkoła Białorutenistyki

 

W dniach od 1-16 lipca 2017 roku, w Mińsku na Białorusi zorganizowana zostanie III Międzynarodowa Letnia Szkoła Białorutenistyki. Na wydarzenie, którego organizatorami jest Republikański Instytut Szkoły Wyższej w Mińsku oraz Białoruski Uniwersytet Państwowy i Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny,  zaproszeni zostaną specjaliści z dziedziny  białorutenistyki i slawistyki. Udział w letniej szkole, podobnie jak podczas wcześniejszych edycji, wezmą również  studenci, tłumacze języka białoruskiego, przedstawiciele mniejszości białoruskiej oraz inne osoby zainteresowane językiem, literaturą, historią i kulturą Białorusi.

Uczestnicy Letniej Szkoły Białorutenistyki mają możliwość udziału w następujących programach:

edukacyjnym (warsztaty, zajęcia i wykłady z literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji);

kulturalnym (zwiedzanie muzeów, wystaw, bibliotek i innych placówek kulturalnych; spotkania z przedstawicielami kultury, nauki i sztuki; wycieczki piesze i wyjazdowe w miejsca historyczne Mińska i Białorusi (m.in. do Połocka).

Strona przyjmująca finansuje nauczanie oraz program kulturalny. Uczestnicy Letniej Szkoły pokrywają jedynie koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania (koszt noclegu w hotelu Republikańskiego Instytutu Szkoły Wyższej to ok. 5-15 euro). Dodatkowym kosztem uczestnictwa w letniej szkole jest konieczność uregulowania opłaty za rejestracje czasowego pobytu cudzoziemca na terytorium Republiki Białorusi, którą wpłaca się na konto Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (opłata ta wynosi około 11 euro).

Zgłoszenie udziału w  Międzynarodowej Letniej Szkole Białorutenistyki można przesyłać do 10 maja 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej  Republikańskiego Instytutu Szkoły Wyższej lub na stronie internetowej  Międzynarodowej Letniej Szkoły Białorutenistyki.

 

 

Czytaj również:

Letnia szkoła języka czeskiego nie tylko dla bohemistów

Bezpłatne kursy języka ukraińskiego i polskiego

Język białoruski zagrożony wyginięciem