Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

Jak co roku, w dniach od 1 do 28 sierpnia 2017 w Cieszynie odbywać się będzie letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej. Organizatorem tego kursu jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

 

Szkoła skierowana jest do studentów z całego świata, a w programie przewidziano:

 

 

  • kurs języka polskiego,
  • seminarium „Wiedza o Polsce”,
  • program kulturalny,
  • wycieczki,
  • rekreację.

Na początku kursu przewidziany jest test kwalifikacyjny, po którym następuje podział studentów na poszczególne grupy. Na zakończenie kursu studenci zobowiązani są napisać test sprawdzający umiejętności językowe.  Uczestnictwo w kursie językowym i zaliczenie testu jest poświadczone odpowiednim świadectwem. Szkoła przyznaje również punkty kredytowe za udział w kursie.

Kolejnym etapem kursu jest Seminarium „ Wiedza o Polsce” prowadzone w formie wykładów i konwersatoriów.

Zajęcia te odbywać się będą w ramach dwóch  programów: Programu popularnego oraz Programu akademickiego. Uczestnik kursu, w zależności od zainteresowania i ukończonych szkół, będzie mógł sam zadecydować z którego programu skorzysta. Po zakończeniu kursu i zaliczeniu poszczególnych zagadnień,studenci otrzymują świadectwo poświadczające uczestnictwo w nim.

Dla uczestników letniej szkoły języka przewidziano również wiele atrakcji związanych z polską kultura i tradycjami. Studenci będą mieli możliwość nie tylko zwiedzenia Polski i spędzenia niezapomnianych chwil w międzynarodowym towarzystwie, ale będą mieć również wiele okazji do tego, by poznać najwybitniejszych specjalistów z różnych dziedzin, między innymi naukowców, artystów i wykładowców.

Całkowity koszt uczestnictwa w kursie wynosi 855 euro i obejmuje kurs językowy, seminarium „Wiedza o Polsce”, program kulturalny, wycieczki, rekreację na terenie kampusu, zakwaterowanie w dwuosobowym pokoju i wyżywienie w restauracji oraz podręcznik.

Dla studentów posiadających legitymacje ISIC jest możliwość skorzystania z 10% zniżki, warunkiem koniecznym do jej uzyskania jest wcześniejsze przesłanie  skanu dokumentu na adres elektroniczny szkoły.

Wszelkie potrzebne informacje jak również karta zgłoszeniowa zamieszczone są na stronie http://sjikp.us.edu.pl/kursy_k/letnia_szkola_jezyka.php

 

 

Podobne artykuły:

III Międzynarodowa Letnia Szkoła Białorutenistyki

Letnia szkoła języka czeskiego nie tylko dla bohemistów