Rodzina języków germańskich, czyli: niemiecki, niderlandzki, angielski, duński, norweski, szwedzki oraz islandzki

 

Prawie wszystkie języki europejskie należą do wielkiej rodziny indoeuropejskiej. Termin „indoeuropejski” oznacza, że języki te pochodzą z wielkiego obszaru geograficznego obejmującego Europę i Indie. Jednym z nielicznych wyjątków jest język węgierski – to dlatego jest on zupełnie niepodobny do innych znanych nam języków.

Większość języków Europy podzielić można na trzy rodziny: języki germańskie, romańskie i słowiańskie.

Rodzina języków germańskich obejmuje m.in. języki: niemiecki, niderlandzki, angielski, duński, norweski, szwedzki, islandzki i jidysz. Charakterystyczne dla tej grupy są znaki fonologiczne. Różnice w systemie fonetycznym odróżniają więc ten język od innych. Istnieje około 15 języków germańskich. Są one językami ojczystymi dla 500 milionów ludzi na całym świecie. Dokładną liczbę poszczególnych języków jest trudno określić. Często nie jest jasne czy chodzi o niezależne języki czy tylko o ich dialekty. Najbardziej znaczącym językiem germańskim jest język angielski, mający na całym świecie prawie 350 milionów rodzimych użytkowników. Po nim jest język niemiecki i niderlandzki. Języki germańskie dzieli się następnie na grupy ujęte w poniższej klasyfikacji:

 

KLASYFIKACJA JĘZYKÓW GERMAŃSKICH

 • wschodniogermańskie
  • gocki
  • burgundzki
  • lombardzki
  • wandalski
  • język Skirów
 • zachodniogermańskie
 • anglo-fryzyjskie
 • staroangielski
 • angielski
 • scots
 • pidgin English
 • fryzyjski
 • kontynentalne
  • starosaksoński
   • dolnoniemiecki(nowo-dolno-niemiecki)
   • niderlandzki
   • afrikaans
  • staro-wysoko-niemiecki
   • niemiecki
   • jidysz
   • luksemburski
   • pensylwański
   • rypuaryjski
   • wilamowski
  • skandynawskie(północnogermańskie, nordyckie)
   • staronordyjski
    • zachodnie
     • islandzki
     • farerski
     • norn
     • norweski
    • wschodnie
     • duński
     • szwedzki

PORÓWNANIE JĘZYKÓW GERMAŃSKICH

 

ANGIELSKI NIEMIECKI AFRIKAANS NIDERLANDZKI SZWEDZKI DUŃSKI WILAMOWSKI
Apple Apfel Appel Appel Äpple Æble Opuł
Board Brett Bord Bord Bräde Bræt Brut
Beech Buche Beuk Beuk Bok Bøg Bihia
Book Buch Boek Boek Bok Bog Büh
Brown Braun Bruin Bruin Brun Brun Broün
Day Tag Dag Dag Dag Dag Tog
Dead Tot Dood Dood Död Død Tut
Enough Genug Genoeg Genoeg Nog Nok Gynüg
Finger Finger Vinger Vinger Finger Finger Fyngier
Give Geben Gee Geven Giva / Ge Give Gon
Glass Glas Glas Glas Glas Glas Głoz
Gold Gold Goud Goud Guld Guld Gułd
Hand Hand Hand Hand Hand Hånd Hond
Head Haupt/ Kopf Hoof / Kop Hoofd/ Kop Huvud Hoved Hiöet
High Hoch Hoog Hoog Hög Høj Hüh
Home Heim Heim / Tuis Heim / thuis Hem Hjem Hom
Hook Haken Haak Haak Hake/ Krok Hage/ Krog Hok
House Haus Huis Huis Hus Hus Hoüz
Many Manch Menige Menige Många Mange Miöehia
Moon Mond Maan Maan Måne Måne Mönd
Night Nacht Nag Nacht Natt Nat Noht
No Nein Nee Nee(n) Nej Nej Na/Ny
Old Alt Oud Oud Gammal (ale: äldre, äldst) Gammel (ale: ældre, ældst) Ołd
One Eins Een Een En En An
Ounce Unze Ons Ons Uns Unse Yns
Snow Schnee Sneeu Sneeuw Snö Sne Śnej
Stone Stein Steen Steen Sten Sten Śtan
That Das Dit Dat, Die Det Det Dos
Two/Twain Zwei/ Zwo/ Zwan Twee Twee Två To Cwe
Who Wer Wie Wie Vem Hvem Wor
Worm Wurm Wurm Wurm/ Worm Mask/Orm  [1] Orm Wüm

 

Czytaj również:

Ile jest języków na świecie?