Które języki są wzajemnie zrozumiałe ?

Wzajemna zrozumiałość języków to pojęcie z zakresu językoznawstwa oznaczające taką bliskość różnych języków, że mówiący nimi mogą się porozumieć bez dodatkowej nauki ani żadnego dodatkowego wysiłku.

Podobieństwo może być oparte nie tylko na słowach czy całych zdaniach, ale także zaledwie na dźwiękach. Jest to jedno z kryterium do oceny odrębności języka lub uznania go za dialekt. Wzajemne zrozumienie może być asymetryczne, kiedy reprezentant jednego z języków rozumie partnera bardziej niż drugi. Wzajemna zrozumiałość posiada również kryterium czasowe, wraz z rozwojem języki oddalają się od siebie lub przybliżają, np. duński i norweski przestały być wzajemnie zrozumiałe już na początku XIX w.

Wzajemna zrozumiałość bierze początek od języków tego samego pochodzenia jak w przypadku języków skandynawskich, języków germańskich czy innych. Dobrym przykładem jest tutaj język słowacki i czeski. Oba te języki wywodzą się z tej samej rodziny językowej. Są wzajemnie zrozumiałe nie tylko w mowie, ale również w piśmie.

Dla osób lubiących uczyć się języków obcych, wzajemna zrozumiałość stanowi duże ułatwienie, gdyż znajomość podstawowych zwrotów, które występują w języku ojczystym są już podstawą na której można rozbudować wiedzę i umiejętności w poznawaniu nowych słów.

Przykładem innych języków, które są wzajemnie zrozumiałe są:

włoski, francuski i hiszpański.

bułgarski i macedoński.

duński, norweski i szwedzki.

niemiecki i holenderski.

rosyjski, białoruski i ukraiński.

hiszpański, galicyjski i portugalski

chorwacki, serbski, bośniacki

Warto zatem rozpocząć przygodę z nauką języka podobnego do języka, który już znasz, a korzyści wynikające ze znajomości kolejnego języka będą ogromne.

 

Czytaj również:

Jakich języków warto się uczyć ?

Ciekawostki o językach, o których mogliście nie wiedzieć.