Polsko-Niemieckie Warsztaty Translatorskie

Do 15 września 2017 roku można przesyłać zgłoszenia udziału w tegorocznej, ósmej edycji Polsko-Niemieckich Warsztatów Translatorskich, które odbędą się w ramach programu ViceVersa stworzonego przez fundusz DeutscherÜbersetzerfonds i fundację Robert Bosch Stiftung oraz we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej, pod patronatem Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” .

Warsztaty odbędą się w Instytucie Kultury Miejskiej Gdańsk w dniach od 3 do 9 grudnia 2017 roku.

Wydarzenie jest adresowane do tłumaczy zajmujących się przekładami literatury niemieckojęzycznej na język polski, jak również tłumaczeń dzieł polskich na język niemiecki.

Warsztaty, realizowane tradycyjnie w formie dwujęzycznych seminariów  translatorskich, są okazją do dyskusji nad zgłoszonymi fragmentami przekładów, które zostaną wcześniej przesłane wszystkim uczestnikom. W ramach przygotować konieczne jest lektura wszystkich otrzymanych tekstów. Warsztaty poprowadzi polska tłumaczka oraz niemiecki tłumacz, którzy obejmą funkcję moderatorów prac w trakcie seminarium. W trakcie dyskusji omawiane będą specyficzne problemy danego tłumaczenia z polskiego na niemiecki lub z niemieckiego na polski, jak również kwestie dotyczące jakości tłumaczenia.

Warsztaty przewiduje się dla dziesięciu uczestników, po pięciu z każdej grupy językowej.

Do wzięcia udziału w warsztatach organizatorzy zapraszają zarówno tłumaczy w wieloletnim doświadczeniem, jak również tłumaczy młodych nie mających jeszcze  dużego dorobku twórczego, przy czym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie doświadczenia zawodowego w postaci co najmniej jednej publikacji przekładu drukiem.

Czytaj również:

Certyfikaty poświadczające znajomość języków obcych

Stawki tłumaczy przysięgłych dla wymiaru sprawiedliwości i organów administracji publicznej