Tłumaczenia konsekutywne – co dokładanie oznaczają ?

Tłumaczenie konsekutywne jest jednym z rodzajów tłumaczeń ustnych, nazywanym również tłumaczeniem następczym.

Cały przebieg tłumaczenia konsekutywnego polega na tym,  że tłumacz znajdujący się obok mówcy słucha wypowiedzi prelegenta, a następnie tłumaczy wysłuchany fragment wypowiedzi, korzystając z pauzy w jego przemowie. Tłumacz może przy tym wspierać się notatkami sporządzonymi w trakcie wypowiedzi osoby, której wypowiedź tłumaczy. Technika notacji w trakcie wykonywania tłumaczeń konsekutywnych obejmuje zapisanie między innymi słów kluczowych, dat, liczb, których zanotowanie może później pomóc w sprawnym przełożeniu wypowiedzi mówcy na język docelowy. Kluczową cechą  sporządzania notatek powinno być zebranie w nich jak największej ilości informacji, co można uzyskać poprzez stosowanie skrótów i odpowiednich symboli.

Charakterystyczną cechą tłumaczenia konsekutywnego jest to, że tłumacz dokonuje przekładu w pierwszej osobie liczby pojedynczej, (tak jakby sam był autorem przemówienia).

Tłumaczenia konsekutywne stosowane są zwykle przy niewielkiej liczbie uczestników, na przykład w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych, czy mniejszych spotkaniach biznesowych.

Zasadniczą zaletą tłumaczenia konsekutywnego jest to, że przy jego zastosowaniu nie ma potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu technicznego, jak ma to miejsce w przypadku tłumaczeń symultanicznych, gdzie konieczne jest użycie kabin i sprzętu nagłośnieniowego. W związku z tym tłumaczenia konsekutywne mogą być wykorzystywane niemal w każdym miejscu.

Wykonywanie tłumaczeń konsekutywnych nie należy do najłatwiejszych, gdyż wymaga od tłumacza odpowiedniego przygotowania oraz perfekcyjnej znajomości obu języków. Podczas tłumaczenia, tłumacz nie ma czasu na zastanawianie się nad potrzebnym słowem,  a cechą która musi go wyróżniać jest umiejętność utrzymania wysokiego stopnia koncentracji i umiejętność sporządzania odpowiednich notatek. Tłumaczenia konsekutywne, choć uważane za łatwiejsze z punktu widzenia tłumacza od tłumaczeń symultanicznych, wymagają tak samo jak one umiejętności opanowania stresu, bezbłędnej dykcji i łatwości w formułowaniu wypowiedzi.

Czytaj również:

Kompetencje tłumaczy symultanicznych