28 Września – Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języków Migowych

 

Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języków Migowych jest obchodzony tradycyjnie od 1958 roku w każdą ostatnią niedzielę września.

Jedynym i najważniejszym celem Dnia Głuchych i Języków Migowych jest uświadomienie politykom, władzom oraz całemu społeczeństwu z jakimi trudnościami na co dzień spotykają się  osoby głuchonieme. Niedługo po ogłoszeniu Dnia Głuchych, wydarzenia związane z jego obchodzeniem zostały rozszerzone na cały tydzień. Organizacje i społeczności zrzeszające osoby niesłyszące zachęcane są do organizowania w tym czasie różnorodnych akcji budujących zrozumienie i poczucie solidarności z osobami niesłyszącymi oraz promujących równouprawnienie. Społeczność Głuchych na całym świecie stanowi około 70 milionów, z czego blisko 80% mieszka w krajach rozwijających się, gdzie zwykle nie mogą liczyć na odpowiednią opiekę medyczną i wsparcie socjalne.

Głusi borykają się różnorodnymi problemami. W szczególności dotyczą one sfery zawodowej. Już samo znalezienie pracy przez osobę Głuchą nie jest łatwe, a także samo funkcjonowanie w firmach czy przedsiębiorstwach i komunikowanie się z pozostałymi pracownikami zwykle również jest bardzo problematyczne, co sprawia, że Głusi nie są przez pracodawców chętnie zatrudniani. Podobnie, załatwienie zwykłych, codziennych spraw w urzędach, biurach czy choćby u lekarza wiąże się z problemami. Barierę zawsze stanowi nieznajomość języka migowego wśród większości społeczeństwa. Młodzi niesłyszący wciąż walczą o zmianę języka nauczania. Nauczyciele w szkołach dla osób niesłyszących i niedosłyszących posługują się Systemem Języka Migowego (SJM), który jest uproszczoną wersją języka polskiego. Naturalnym językiem osób głuchych jest Polski Język Migowy (PJM), bogatszy w zwroty z polską składnią i fleksją. Jego znajomość umożliwia naukę oraz zdawanie matury na takim samym poziomie, jak w przypadku osób słyszących. Jedyna różnica to przeformułowanie pytań tak, aby były dostosowane do poziomu językowego osób niesłyszących. Normalne funkcjonowanie Głuchych w społeczeństwie jest zwykle okupione ich ciężką pracą, ale jest też wynikiem często niesamowitych zdolności adaptacyjnych. Wielu Głuchych bardzo dobrze funkcjonuje we współczesnym świecie, gdyż w ich przypadku często wyostrzają się inne zmysły – jak wskazują badania, u osób niesłyszących od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, neurony na siatkówce oka rozłożone są inaczej niż u osób zdrowych, umożliwiając lepsze widzenie. Wiele wybitnych postaci na przestrzeni wieków udowodniło, że ludzi głuchych lub niedosłyszących istotnie niewiele ogranicza. Do tego grona należą między innymi Ludwig van Beethoven, Francisco Goya, Thomas Edison, a także Halle Berry czy Bill Clinton.

Oczywiście w ciągu jednego dnia czy nawet tygodnia, organizując koncerty, spotkania czy marsze nie da się rozwiązać problemów osób głuchoniemych. Można je natomiast w ten sposób nagłośnić i zwrócić uwagę reszty społeczeństwa na społeczność Głuchych.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim  filmikiem na temat Dnia Głuchych:

Przeczytaj również :

Czy język migowy jest uniwersalny na całym świecie ?