Albański – drugi oficjalny język Macedonii

 

 

W macedońskim parlamencie uchwalono właśnie ustawę ustanawiającą język albański drugim, obok macedońskiego, oficjalnym językiem Macedonii. Ustawa ta jest głośno krytykowana przez macedońską opozycję, zdaniem której ustawa w żadnej mierze nie przyczyni się do poprawy stosunków między grupami etnicznymi zamieszkującymi Macedonię, co więcej może doprowadzić do zaostrzenia tlącego się konfliktu między nimi.

Oficjalnie ustawę wprowadzono w celu umożliwienia używania języka albańskiego na terenie całej Macedonii, w której niemal jedna czwarta ludności to Albańczycy oraz ludność pochodzenia albańskiego, a zmiana ta ma ułatwić komunikowanie się między innymi w instytucjach państwowych – urzędach, sądach czy szpitalach. Ustawa, która obowiązywała do tej pory, nadawała status języka albańskiego jako urzędowego jedynie w społecznościach z ponad 20-procentowym udziałem ludności albańskiej.  Przed jej podpisaniem w  2001 roku etniczni Albańczycy w Macedonii domagali się rozszerzenia swoich praw, w tym ustanowienia języka albańskiego językiem urzędowym całej Macedonii.

Czytaj również:

Czy język macedoński wywodzi się z grupy języków słowiańskich ?