Na którym kontynencie znajduje się najwięcej języków ?

Pisaliśmy już wiele na temat języków, określaliśmy ich liczbę, przedstawialiśmy listę  języków zagrożonych, rankingi łatwych i trudnych języków. W dzisiejszym tekście chcielibyśmy zaś skupić się na liczbie języków przypadających na dany rejon świata.

Zgodnie z wieloma publikacjami naukowymi oraz licznymi spostrzeżeniami poliglotów, zróżnicowanie geograficzne języków jest spowodowane często geograficznym ukształtowaniem terenu. Istnieją państwa całkowicie jednojęzyczne, a także takie państwa jak na przykład Republika Vanuatu – państwo w Oceanii, gdzie używa się aż około 106 języków.

 

KONTYNENT JĘZYKI 
liczba udział procentowy
Afryka 2146 30,2
Ameryka Płn. i Płd. 1060 14,9
Australia i Oceania 1312 18,5
Azja 2303 33,4
Europa 285 4,0
razem 7106 100

 

Tabela 1. Dystrybucja języków według kontynentów, (źródło: Lewis et al. (red.) 2014)

Jak zostało wspomniane wcześniej, zróżnicowanie językowe w poszczególnych krajach pozostaje w zależności z ukształtowaniem terenu. I tak, tereny górzyste są zwykle bardziej  różnorodne językowo, a to za sprawą różnych grup etnicznych je  zamieszkujących.

Dla przykładu weźmy już nadmienioną wcześniej wyspę Vanuatu znajdującą się na Oceanie Spokojnym. Wyspa ta ma kształt przypominający trójkąt i  każdy z trzech „rogów” zamieszkuje ludność odrębna pod względem społeczno-kulturowym.  Na tym niewielkim terenie  mieszkańcy posługując się aż 6 językami, takimi jak: daakaka, dalkalaen, daakie, językiem Ambrym północnym, lonwolwol oraz językiem Port-Vato. Języki te są względnie podobne do języków używanych na sąsiednich wyspach. Ciekawostką jest natomiast fakt, że pośrodku tej wyspy znajduje się teren górzysty, który zamieszkuje ludność posługująca się jeszcze innymi językami.

W krajach Azji Południowo – Wschodniej, gdzie gęstość zaludnienia jest duża, mieszkańcy posługują się kilkudziesięcioma językami należącymi do wielu rodzin językowych, między innymi austroazjatyckiej czy chińsko- tybetańskiej. Duże zagęszczenie występuje także w północnej Australii, w której mieszkańcy posługują się kilkoma językami aborygeńskimi. Przeciętny mieszkaniec tego  kraju potrafi posługiwać się kilkunastoma lokalnymi językami. Do języków tych  zaliczają się następujące rodziny języków: tasmańskie (obecnie wymarłe), australijskie, papuaskie, malgaskie, polinezyjskie, austroazjatyckie i inne.

 

Zajrzyj także do artykułu:

JĘZYKI ŚWIATA

Ranking najłatwiejszych języków świata

Światowy Dzień Różnorodności kulturowej dla Dialogu i Rozwoju – World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

Polska do czasu wybuchu II wojny światowej była krajem zróżnicownym kulturowo.  Zamieszkujący w naszym kraju Żydzi, Ukraińcy, Cyganie czy inne narodowości, wzajemnie żyły razem w naszej społeczności, każdy hołdując swojej kulturze i przekazując ważne wartości kolejnym pokoleniom.  Mieszkańcy wzajemnie dażyli się szacunkiem, niejednokrotnie dzielili się pomocą a ich dzieci wzajemnie dorastały.

Późniejszy obraz zdarzeń, doprowadził do całkowitego rozpadu kultur, zniszczenia ich symboliki a także puszczenia w niepamięć wszelkich zwyczajów, wierzeń i co ważniejsze języka.

W dzisiejszych czasach, różnorodność kulturowa jest wytykana palcami, niejednorodność kultur tradycji i zwyczajów bywa  przyczyną aktów nietolerancji, rasistowskich wypowiedzi czy nawet aktów przemocy, Niestety problem ten narasta i coraz częściej dociarają do nas informacje owybuchach akgrecji  wobec cudzoziemców. W dobie globalizacji problem konfliktów międzykulturowych staje się coraz bardziej nabrzmiały.

Powszechna Deklaracja UNESCO o Różnorodności Kulturowej z listopada 2001 roku podkreśla fakt pamiętania o  podstawowych wartościach praw człowieka,  przypomina nam, że godność człowieka to również poszanowanie kultury, sprawiedliwość, wolność oraz pokój. Nawołuje  także do wzajemnej pomocy i troski o  dobra kultury materialnej i niematerialnej.

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ zgodnie z rezolucją  57/249 z 22 grudnia 2002, której głównym założeniem była Powszechna Deklaracja Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku.

Corocznie 21 maja święto to jest celebrowane w większości krajach. Stanowi  to doskonałą okazję do podkreślenia konieczności szczególnej ochrony najbardziej podatnej na zniszczenie kultury rozwijających się krajów , w których istotne znaczenie ma kształtowanie właściwej polityki kulturalnej i wypracowanie mechanizmów ochrony kultur lokalnych i ochrona najważniejszego elementu jakim jest język danego kraju. Niezwykle ważna jest w tym kontekście odpowiednia polityka kraju, uwzględniająca wkład wiedzy tradycyjnej, nie tylko w odniesieniu do ochrony zasobów kultury, ale także ochrony środowiska i zarządzania bogactwami naturalnymi, gdzie potrzebna jest synergia pomiędzy współczesną nauką a wiedzą tradycyjną.

Dniu Różnorodności Kulturowej przyświeca głównie idea edukacyjna. Organizatorzy nie urządzają huczynych obchodów na ulicach miast, jedyną formą edukacji są prelekcje czy pokazy filmów dla szerszej publiczności, wszystko po to, by zwrócić uwagę na narastający problem jakim jest brak tolerancji.

 

Czytaj także:

Dokumentacja języków

Ciekawostki o językach, o których mogliście nie wiedzie

Dzień skandynawski coraz bliżej

Jak co roku w okolicach na przełomie maja i czerwca, w większych miastach Polski, takich jak Warszawa  czy Kraków organizowane będą „Dni Skandynawskie”.

Uroczystości tego dnia mają na uwadze przybliżyć nam  cząstkę atrakcji związanych z naszymi zamorskimi sąsiadami .

Wzorując się na poprzednich latach uczestnicy będą mogli wziąć udział w wielu konkursach i zabawach z udziałem najmłodszych.

Szczególnie dla maluchów, przygotowane zostaną liczne atrakcje.

Na Krakowskim Przedmieściu  w Warszawie imprezę zainauguruje występ chóru Pippi Band, później będzie możliwość podziwiać pokazy walk wikingów, natomiast na godzinę 15:00 Teatr Baj zaprasza na wspólną zabawę z fragmentami najnowszej sztuki pt. „Grzeczna” w reż. Marii Żynel na podstawie książki Gro Dahle.

Jak co roku będzie wielkie budowanie z klocków LEGO, a także wiele atrakcji dla najmłodszych w tym możliwość spotkania słynnych i jakże uwielbianych przez dzieci muminków oraz  możliwość wzięcia udziału w różnych warsztatach, zabawach i grach.

W tym roku przewidziano także wiele ciekawych atrakcji dla starszych. Dorośli będą mieli wiele okazji do zaznajomienia się z różnymi ofertami turystycznymi do krajów Północy a dla tych stawiających na zdrowy tryb życia specjalna oderta: a mianowicie będzieokacja do spróbowania swoich sił na  specjalnych rowerach treningowych, na których przez cały dzień będzie podjęta próba wspólnego pokonania dystansu z Polski do Skandynawii, tańcząc zumbę oraz startując w fińskich zawodach w noszeniu żon. W tej ostatniej konkurencji do wygrania będą vouchery na rejs promem do Skandynawii. Dla najlepszych uczestników przewidziane zostały nagrody, do wygrania będą vouchery na rejs promem do Skandynawii.

Jak już stało się to zwyczajem, całej tej imprezie będzie towarzyszyć muzyka skandynawska , w tym roku gośmi będą Hiipivat Kissat a następnie Joanna Dzido z zespołem.

 Kraje skandynawskie fascynują nas swoją  niesamowitą przyrodą i pięknymi widokami.

Ponadto Skandynawianie uważani są za ludzi spokojnych i bardzo spontanicznych, przebywając w ich towarzystwie zapomina się o ogromnym pośpiechu jaki nam towarzyszy w życiu codziennym. Nie wiem, co tak naprawdę wpływa na wybór naszych wakacyjnych przygód, ale planując wypoczynek nad malowniczymi fiordani w Norwegii, lub zwiedzając znaną wioskę Muminków znajdującą sę w Finlandii, możemy mieć pewność, że wakacje będą bardzo udane.

Dzięki organizatorom  imprezy  będziemy mogli odczuć klimat  Skandynawii nie wyjeżdżając z Polski.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznych obchodach „Dni Skandynawskich”

rzeczytaj także inne nasze akrtykuły:

Wzajemne podobieństwo języków skandynawskich

Nauka języków krajów skandynawskich przepustką do sukcesu

Zapowiedź V Międzynarodowego Kongresu Lituanistów

Od 16-17 maja 2019 roku, na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się po raz piąty Międzynarodowy Kongres Lituanistów. Kongres jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych Litwą i językiem litewskim, a także kulturą, historią, polityką Litwy czy relacjami polsko-litewskimi.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić nie tylko chęć udziału w Kongresie, ale również chęć wygłoszenia referatu na wybrany przez siebie temat związany z Litwą. Formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest w tym przypadku niezbędne, można znaleźć na stronie: https://labaswroclaw.wordpress.com/formularz-zgloszeniowy-paraiskos-forma-application-form-2/

Patronem medialnym V Międzynarodowego Kongresu Lituanistów będzie „Kultura Litwy” – fanpage na Facebooku, którego celem jest udostępnianie informacji na temat wydarzeń, informacji i ciekawostek związanych z Litwą. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem obejmie Prezydent Wrocławia.

Czytaj również:

Co wspólnego ma łotewski z litewskim ?

Ciekawostki o języku litewskim

Światowy Dzień Języka Angielskiego

Obchodzony w dniu 23 kwietnia, uznawanym za dzień narodzin i śmierci Williama Shakespeare’a najsłynniejszego angielskiego poety i dramaturga,  Światowy  Dzień Języka Angielskiego to święto organizowane w celu uczczenia historii i bogactwa kultury anglojęzycznej.

Święto to jest obchodzone w ramach dni języków w ONZ.  Zgodnie z uchwałą ONZ jest to dzień poświęcony jednemu z sześciu oficjalnych języków tej organizacji – językowi angielskiemu, a jego  założeniem jest propagowanie języka angielskiego oraz podkreślanie jego wpływu na światową gospodarkę, kulturę i współczesne społeczeństwa. Choć pod względem liczby użytkowników język angielski plasuje się dopiero na trzecim miejscu, po języku chińskim i hiszpańskim, wydaje się, że to właśnie język angielski jest najpopularniejszym językiem świata. Z pewnością jest jednym z najbardziej wpływowych języków – posługują się nim politycy, dyplomaci, jest językiem powszechnie stosowanym w gospodarce międzynarodowej, w trakcie oficjalnych spotkań i konferencji międzynarodowych, wywiera również ogromny wpływ na kształtowanie się wielu innych języków, będą dla nich źródłem licznym zapożyczeń.

We współczesnym świecie, według rozmaitych szacunków językiem angielskim jako ojczystym posługuje się obecnie 500 milionów ludzi. Jest on używany w Wielkiej Brytanii i jej terytoriach zależnych, Irlandii, w USA, Kanadzie, RPA, Australii i ,Nowej Zelandii. Angielski jest również językiem urzędowym w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach.

Czytaj również:

Znajomość języków obcych wśród Polaków

Ranking najłatwiejszych języków świata

Dzień języka hiszpańskiego

Hiszpański to drugim  najczęściej używany język na świecie. Według językoznawców językiem hiszpańskim posługuje się około 650 milionów ludzi na siedmiu kontynentach, w  głównej mierze w  w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Europie i zachodniej Afryce, dla około 100 milionów ludzi jest to drugi język jakim się posługują.

Z tej okazji by spopularyzować  globalne znaczenie języka hiszpańskiego i jednocześnie zachęcić do jego nauki od kilku lat obchodzone jest święto mianem Dnia Języka Hiszpańskiego, które przypada na dzień 23 kwietnia.

W wielu miastach organizowane są z tego tytułu ciekawe imprezy i wydarzenia, na których nie dość że spotkamy wielu ciekawych ludzi i poznamy kulturę i zwyczaje panujące w Hiszpanii to jeszcze możemy poszerzyć nasze horyzonty i nawiązać znajomość z wieloma ciekawymi ludźmi znającymi język hiszpański.

Historia języka hiszpańskiego sięga V wieku, zaczął on  funkcjonować po upadku Cesarstwa Rzymskiego osłabiając wpływy łaciny. Nazwa języka „hiszpański” wzięła swój początek od słowa łacińskiego HISPANIA, którym to określano prowincje zajmującą cały Półwysep Iberyjski.

Dzisiejsze kraje hiszpańskojęzyczne do których należy zaliczyć min.: Kolumbię, Argentynę, Gwatemalę, Ekwador, Boliwia, Salwador, Paragwaj oraz Panama mają język hiszpański jako urzędowy

W wielu stanach USA język ten jest równie popularny co angielski. Hiszpański jest także językiem urzędowym w wielu  międzynarodowych organizacjach takich jak UNICEF, UEFA

Warto więc zapoznać się z szeroką ofertą imprez poświeconych tematyce język hiszpańskiego i obchodów związanym z tym językiem .

 

Interesujący był ten artykuł ? Zajrzych do innych poświąconych tej tamtyce

Konkurs na przekład piosenki na język hiszpański

Europejski hiszpański kontra hiszpański meksykański i latynoamerykański

 

 

 

Języki urzędowe ONZ

Organizacja Zjednoczonych Narodów – ONZ (ang. United Nations, UN; fr. Organisation des Nations Unies; hiszp. Organización de las Naciones Unidas; ros. Организация Объединённых Наций, Organizacyja Objedinionnych Nacyj; arab. الأمم المتحدة , al-Umam al-Muttahida; chiń. 联合国 , Liánhéguó) – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 roku w wyniku wejścia w życie, podpisanej 26 czerwca 1945 w San Francisco, Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.

Jak wiadomo przynależność do tej organizacji ma bardzo dużo krajów, jednakże  tylko kilka języków jest uważanych za urzędowe.

Każdy z członków Organizacji Narodów Zjednoczonych ma prawo do posługiwania się swoim ojczystym językiem, w sytuacji gdy mówca nie mówi w języku urzędowym ONZ, tłumacz przekłada konwersację na jeden z urzędowych języków.

Oficjalnymi językami uznanymi w ONZ za urzędowe to:

angielski

*arabski

*chiński

*francuski

*hiszpański

*rosyjski

 

Wybór właśnie tych języków zależy od wielu czynników min., od tego jaka liczba osób posługuje się danym językiem.

Wszelkie dokumenty zapisywane są w sześciu  językach urzędowych. Ważność danego dokumentu wyznacza to, iż musi on być sporządzony w sześciu oddzielnych egzemplarzach względnie dla każdego języka z osobna.

Rok  2008 z inicjatywy  Departamentu Informacji Publicznej w ONZ  nazwany był Rokiem Języków, a dnia 21 lutego każdego roku obchodzone są tak zwane  Dni Języka Ojczystego.

 

Dodatkowo dla uczczenia sześciu oficjalnych języków ONZ i ku ochronie wielojęzyczności i różnorodności językowej a także dla  zwiększenia  dialogu międzykulturowego zainicjowane zostały Dni Języka ONZ, a ich  dzień obchodzenia ma znaczenie historyczne. I tak dla przypomnienia wskazujemy konkretną datę przypisaną dla każdego z języków:

  • Arabski – 18 grudnia – data określenia języka arabskiego jako języka urzędowego ONZ.
  • Rosyjski – 6 czerwca – data urodzenia AS Puszkina.
  • Angielski – 23 kwietnia – data urodzenia Szekspira.
  • Hiszpański – 12 października – „Columbus Day” jest uważany w Hiszpanii
  • Chiny – 20 kwietnia – na cześć Cangjie.
  • Francuski – 20 marca – dzień powstania International.

 

Ostatnimi czasy, słychać pogłoski jakoby inne języki miały zostać uznane jako urzędowe W ONZ, lecz pomimo wielu wniosków z krajów takich jak Turcja, Portugalia czy Indie, żaden z nich nie został przyjęty. Odmowa ze strony ONZ była jednoznaczna a przesłanką do tego była zbyt mała ilość ludzi posługująca się danym językiem. Zatem w kwestii języków urzędowych ONZ wiele się nie zmieni.

 

Czytaj także:

Obchody dnia języka chińskiego w ONZ w ramach DNI JĘZYKÓW

Które języki są wzajemnie zrozumiałe ?

 

 

 

Co wspólnego ma łotewski z litewskim ?

Osiemnastego listopada Łotwa będzie obchodzić 99. rocznicę odzyskania niepodległości.

Zatem już za rok, rozpoczną się obchody stulecia odzyskania niepodległości, które Łotwa będzie obchodzić razem z Litwą. Rocznica ta będzie miała bowiem szczególne znaczenie zarówno dla Litwinów, jak i Łotyszy, którzy mają ze sobą wiele wspólnego. Z naszego punktu widzenia, chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na aspekty językowe tych dwóch narodów.

Języki łotewski i litewski są jedynymi używanymi do dzisiaj  językami bałtyckimi. Niestety na przestrzeni lat języki te zaczęły się znacznie od siebie różnic.

Łotewski, ze względu na długoletnie rządy niemieckich rządów na ziemiach Łotwy, był pod dużym wpływem języka niemieckiego, litewski zaś ma wiele zapożyczeń z języka polskiego i innych języków słowiańskich.

Grupa języków bałtyckich była niegdyś znacznie liczniejsza i zaliczały się do niej przykładowo również takie języki jak pruski, jaćwiński, kuroński czy język zemgalski.

Język litewski jest dzisiaj uważany za  najbardziej archaiczny ze wszystkich żywych języków indoeuropejskich. Powszechny jest pogląd, że wśród wszystkich języków nowożytnych to właśnie język litewski jest najbliższy językowi protoindoeuropejskiemu. Jest zatem ciekawym polem do badań językoznawców zajmujących się historycznymi aspektami rozwoju języków i samych specjalistów od języka indoeuropejskiego.

Na język łotewski, oprócz oddziaływań niemieckich, duży wpływ miały też języki ugrofińskie,   czego efektem są stosunkowo liczne innowacje gramatyczne i leksykalne nieobecne w języku litewskim. W słownictwie łotewskim jest wiele zapożyczeń z języka niemieckiego, szwedzkiego czy rosyjskiego. Współcześnie – jak w przypadku większości języków – obserwowany jest również rosnący wpływ na niego języka angielskiego.

Na język litewski wpływ wywarły natomiast przede wszystkim języki sąsiadujących narodów słowiańskich, a więc język polski, białoruski i rosyjski, jednak w pierwszej połowie XX w., po odzyskaniu niepodległości przez Litwę, widoczna stała się tendencja do zastępowania slawizmów wyrazami rodzimymi. Różnice leksykalne występujące między językiem litewskim a łotewskim, będące wynikiem pozostawiania ich w przeszłości pod wpływem różnych grup językowych,  sprawiają, że litewski nie jest wzajemnie zrozumiały z językiem łotewskim. Odmienności między nimi są znaczne już w podstawowym słownictwie.

Obecna sytuacja języka litewskiego jest dość niepokojąca. Liczba osób posługujących się językiem litewskim w roku na rok maleje i szacuje się, że na dzień dzisiejszy językiem litewskim posługuje się mniej niż 4 miliony osób. Również liczba osób mówiących po łotewsku jest stosunkowo niewielka (ok. 2 mln). Oba te języki można zatem uznać za zagrożone, tym bardziej że w obecnej rzeczywistości bardzo silny wpływ na ich wypieranie w wielu dziedzinach życia ma język angielski, wszechobecny już nie tylko w biznesie, prawie i medycynie, ale również wchodzący języka używanego na co dzień.

Przeczytaj także:

Rosnące zapotrzebowanie na tłumaczenia z języka łotewskiego

Ciekawostki o języku litewskim

 

 

Język rosyjski dla biznesmenów

 

Współczesny świat daje wiele możliwości zawierania poważnych transakcji międzynarodowych, co skłania przedsiębiorców do inwestowania swojego kapitału za rynkach zagranicznych, a jednocześnie jest dla nich wyzwaniem jeśli chodzi o umiejętność odpowiedniego odnalezienia się na obcych rynkach, w tym również w aspekcie językowym. Coraz liczniejsze kontakty z naszymi wschodnimi sąsiadami zmuszają polskich przedsiębiorców do coraz częstszego posługiwania się w rozmowach biznesowych językiem rosyjskim. Mogłoby się wprawdzie wydawać, że w dzisiejszym świecie biznesu to angielski jest językiem wiodącym prym, jednakże często znajomość angielskiego to zbyt mało do nawiązania korzystnych, a przede wszystkim trwałych kontaktów z zagranicznymi kontrahentami.

Wiele firm korzysta obecnie z usług biur tłumaczeń lub zatrudnia osoby znające język rosyjski do prowadzenia rozmów handlowych. Rozwiązanie takie nie dość, że kosztowne, niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia interesów samej firmy. Rzeczą oczywistą jest, że nawiązywanie kontaktów,  podpisywanie umów i negocjowanie ich warunków należy zwykle do kierownictwa wyższego szczebla, a wprowadzenie w niuanse ustaleń handlowych osób trzecich, jak choćby tłumaczy, zawsze niesie za sobą mniejsze lub większe ryzyko. Każdy tłumacz, który brał udział w spotkaniach handlowych może potwierdzić, że rozumie w jak niekorzystnej sytuacji znajduje się osoba nie znająca języka, w  którym prowadzone są rozmowy.

Pewnie również dlatego w ostatnim czasie obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania nauką języka rosyjskiego – języka, który kilkanaście lat temu został wycofany ze szkół jako język, którego nauka była obowiązkowa, a dzisiaj okazuje się, że zapotrzebowanie na osoby znające rosyjski zamiast maleć rośnie. Naukę języka rosyjskiego można rozpocząć zapisując się na kurs w jednej z wielu obecnych na rynku szkół językowych lub rozpoczynając naukę indywidualną. Ponieważ język rosyjski jest językiem zbliżonym od strony gramatycznej do języka polskiego, opanowanie jego podstaw nie powinno przysporzyć problemów nawet osobom trudniej przyswajającym języki obce. Przy rosyjskim odpada też kwestia trudnej wymowy i innej aniżeli pisownia, jak to jest na przykład w języku angielskim, co jest sporym ułatwieniem. Oczywiście z drugiej strony, konieczne jest opanowanie innego niż nasz alfabetu, ale to kwestia czysto techniczna, która tylko na początku może wydawać się problemem.

Osoby, które opanują rosyjski na wyższym poziomie i będą go chciały używać w kontaktach biznesowych mogą pomyśleć również o podejściu do egzaminu państwowego z języka rosyjskiego i uzyskaniu certyfikatu jego znajomości. Certyfikat taki jest nie tylko potwierdzenie zdobytej wiedzy, ale też daje osobie go posiadającej pewność siebie i wolność w kontaktach z rosyjskojęzycznymi kontrahentami, uwalniając go z konieczności organizowania na każde spotkanie tłumacza. Nie należy też zapominać, że znajomość języka rosyjskiego – podobnie jak znajomość każdego innego języka  – może być cenną kartą przetargową w staraniach o znalezienie lepszej pracy, albo nawiązania korzystniejszych dla nas relacji biznesowych.

A ponieważ przy nauce każdego języka należy wyjść od jego podstaw, poniżej maleńka próba ważniejszych pojęć z życia codziennego, z którymi z pewnością każda osoba zaczynająca naukę języka zetknie się na samym początku:

 

Cześć/witaj – Здравствуйте (Zdravstvujte)

Dzień dobry – Доброе утро (Dobroe utro)

Dzień dobry (mówione po południu) – Добрый день (Dobryj den’)

Dobry wieczór – Добрый вечер (Dobryj večer)

Dobranoc  – Доброй ночи (Dobroj noči)

Dowidzenia – До свидания (Do svidanija)

Witaj – Добро пожаловать (Dobro požalovat’)

Jak się masz? – Как дела? (Kak dela?)/ Как поживаешь? (Kak poživaeš’?)

Dobrze, dziękuję. A Ty? – Спасибо, хорошо. А ты?(Spasibo, xorošo. A ty?)

Dziękuję – Спасибо (Spasibo)

Nie ma za co – Не за что! (Ne za čto!)

Powodzenia – Удачи (Udači)

Bon voyage (udanej podróży) – Счастливого пути (Sčastlivogo puti)

Nie rozumiem – Я не понимаю (Ja ne ponimaju)

Nie wiem – Я не знаю (Ja ne znaju)

Tak/ nie – Да (Da)/ Нет (Net)

Mówisz po angielsku/rosyjsku? – Ты говоришь по-английски? (Ty govoriš’ po-anglijski?)/

Ты говоришь по-русски?(Ty govoriš’ po-russki?)?

Tak, trochę. – Да, немного (Da, nemnogo)

Proszę – Пожалуйста (Požalujsta)

Miłego dnia – Хорошего дня (Xorošego dnja)

Miło Cię poznać – Приятно познакомиться (Prijatno poznakomit’sja)

Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem. Я хотел бы встретиться с г-м Смидтом. Когда это возможно?

 Kiedy Panu odpowiada? Когда вас устроит?

Czy możemy się umówić na spotkanie? Мы могли бы встретиться

Myślę, że powinniśmy się spotkać. Думаю, нам необходимо встретиться

Zajrzyj również do artykułu:

„Fałszywi przyjaciele” w języku rosyjskim

Dokumentacja języków

W dzisiejszych czasach mamy wiele możliwości zachowania pamięci o najbardziej istotnych momentach naszego życia. Postęp technologiczny i nauka są  tak bardzo rozwinięte,  że dokumentacja każdej chwili swojego życia nie jest niczym trudnym.

Nie od dziś wiadomo, że historia jest czymś co wielu z nas zachwyca, czymś z czego czerpiemy mądrość życiową oraz czemu lubimy się przyglądać. Przyjrzyjmy się zatem tematowi języka, jako narzędzia stosowanego przez ludzi do „zapisania” historii.

Przez setki lat ludzie wypracowali szereg sposobów na to by przekazywać wiedzę kolejnym pokoleniom. Dzięki temu mamy sposobność poznania kultury i języka z czasów odległych. Jedyną rzeczą, do której nie może w łatwy sposób dojść, jest faktyczne brzmienie danego języka w dawnych czasach, gdyż pierwsze nagrania ludzkiego głosu pochodzą dopiero z drugiej połowy XIX wieku.

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się zagadnieniom związanym z zachowywaniem i wykorzystywaniem informacji o językach.

Na wstępie przyjrzyjmy się aspektowi DOKUMENTACJI JĘZYKÓW. Z pewnością niektórzy z Was zapytają po co dokumentować języki?  Powodów jest kilka, a oto niektóre z nich:

*  dla zachowania dziedzictwa kulturowego ludzkości

* dla przechowywani w pamięci  ważniejszych wydarzeń,

* dla lepszego poznania  historii danego języka w dzisiejszym użyciu

Zdaniem wielu naukowców ważne jest by  oprócz słów i zdań zachować także  dokumentację tradycji i praktyk językowych.

Przyjrzymy się zatem jak zmieniała się dokumentacja języków na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Do około XX wieku lingwiści pojmowali dokumentację jako przede wszystkim  zestawienie słownictwa i nazw, reguł gramatycznych, zbieranie tekstów itp. Dzisiejsza technologia wyszła  zaś naprzeciw wszystkim i można korzystać z wielu jej możliwości. Odsłuchując nagrania możemy dowiedzieć się  jak ludzie posługują się danym językiem, co jest bardzo cenione przez dzisiejszych językoznawców.

Dzięki pracy i zaangażowaniu wielu ludzi możemy dzisiaj zapoznać się  z szeregiem informacji na temat niemalże każdego języka świata, zarówno tego żyjącego, jak i tych języków, które już wymarły.

Jeśli zatem interesuje nas historia jakiegoś języka, nieważne czy jest to hiszpański, włoski, angielski czy też czeski, swobodnie możemy sięgnąć po takie informacje i uzyskać wiedzę na jego temat.

 

Czytaj również:

Tłumaczenia dokumentacji księgowej