Język ukraiński – język który dzieli

Ukraina zaledwie od dwudziestu lat jest państwem niepodległym, a konsekwencją długotrwałego pozostawania ziem ukraińskich w państwie rosyjskim, jest mieszany etnicznie charakter społeczeństwa. Ukrainę bardzo licznie zamieszkują Rosjanie oraz członkowie innych narodowości byłego Związku Radzieckiego.

Językiem urzędowym na Ukrainie, za wyjątkiem Krymu jest ukraiński. Niestety lata wpływów Rosji na politykę Ukrainy  doprowadziły do tego, że większość społeczeństwa mówi po rosyjsku.

W życiu codziennym ukraiński zajmuje drugie miejsce. Znacząca część Ukraińców posługuje się w życiu codziennym językiem rosyjskim. Choć ukraiński jest jedynym ustanowionym  językiem urzędowym to sprawa rusyfikacji na tych terenach jest szeroko zakorzeniona. Wprowadzona  przez Wiktora Janukowycza ustawa z 2012 roku, dzięki której język rosyjski został drugim oficjalnym językiem w południowo-wschodniej części Ukrainy, ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Podejście do nowej ustawy nie jest jednolite. Niektórzy twierdzą że nacisk państwa na ustanowienie języka rosyjskiego jako języka urzędowego  podzieli kraj na wschód rosyjskojęzyczny i mówiący po ukraińsku zachód, czyli że zbliży państwo do Rosji. Według opozycji nowe prawo jest niepotrzebne, gdyż  na co dzień niczego nie zmienia.

Obecnie rosyjski zdecydowanie zdominował wschód Ukrainy z miastami takimi jak Donieck, Charków, Dniepropietrowsk jak również jest w powszechnym użyciu w autonomicznej Republice Krymu  i Odessie. Dominacja ta jest widoczna w mediach, urzędach czy nawet w sklepach.

Wg spisu powszechnego z  z 2001 roku, język rosyjski określiło mianem swojego ojczystego języka 14 273 000 obywateli Ukrainy, to jest 29,6% mieszkańców. Na tę liczbę składają się przede wszystkim etniczni Rosjanie (56% z tej liczby), ponadto językiem tym włada na co dzień pięć i pół miliona Ukraińców. Sondaże wskazują jednak, że język rosyjski jest używany znacznie częściej, niż by wynikało to z wyników spisu powszechnego. Badania Kiev International Sociology Institute pokazują, że języka rosyjskiego używa w domu około 43–46% mieszkańców Ukrainy, a więc nawet więcej, niż języka ukraińskiego. Ludność rosyjskojęzyczna stanowi zdecydowaną większość w kilku regionach.

Jednakże na zachodzie Ukrainy można zauważyć, iż nazwy ulic, wywieszki w sklepach, rozkłady jazdy pociągów, menu w restauracjach, reklamy, informacje w tramwajach i w metrze są wyłącznie w języku ukraińskim.

Pomimo wielu sprzeczności kulturowych i językowych Ukraińcy  zachowali  status języka ukraińskiego, mimo że większość społeczeństwa woli posługiwać się rosyjskim. Nie pozostaje nic innego jak nadzieja, że nowe władze Ukrainy  oraz dalsza sytuacja polityczna wzmocni ten język by nie trafił na listę zagrożonych wyginięciem.

Czytaj również:

 Czy język szwedzki jest zagrożony?

Język białoruski zagrożony wyginięciem

Które języki zginą w najbliższej przyszłości?

 

 

 

 

Konkurs języka ukraińskiego w Krakowie

Po raz dwunasty, w Katedrze Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w dniach 16-17 marca zorganizowany zostanie Międzynarodowy Konkurs Ortograficzny Języka Ukraińskiego. Wydarzenie to przyciąga z roku na rok coraz większa rzeszę sympatyków języka ukraińskiego. Do udziału w konkursie zapraszani są studenci z ośrodków akademickich prowadzących studia z zakresu filologii ukraińskiej, ukrainoznawstwa, slawistyki i filologii rosyjskiej. W roku bieżącym wezmą w  nim udział uczestnicy z 8 krajów: oprócz Ukrainy, z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Serbii, Słowacji, Węgier oraz z Rosji.

Konkurs będzie przebiegać w dwóch etapach. W pierwszym wśród uczestników wyłonieni zostaną najlepsi, którzy w etapie drugim zmierzą się przy pisaniu dyktanda.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Konsulatu Ukraińskiego w Krakowie. W programie imprezy, oprócz samego konkursu jest również wykład otwarty dr Aliny Akulenko z Kijowa na temat: „Projekt specjalny Ukraińskiego radia Dyktando radiowe jedności narodowej jako historia współczesnego językoznawcy”.

Źródło: portaleuropa.eu

Podobne artykuły:

Język ukraiński – język który dzieli

Różnice między językiem rosyjskim a ukraińskim

 

Czy język szwedzki jest zagrożony?

W Szwecji, w wyniku masowego napływu cudzoziemców mówi się obecnie ponad 150 językami. Dzieci cudzoziemców mieszkających w Szwecji mają prawo do nauki swojego języka ojczystego w szwedzkich szkołach, co dotyczy również Polaków. Dodatkowe lekcje języka polskiego odbywają się w tysiącach szwedzkich szkół. Podobnie jest jeśli chodzi o naukę języków innych mniejszości narodowych w Szwecji. Nic więc dziwnego, że język szwedzki staje się językiem używanym w Szwecji coraz rzadziej.

Podstawowym zagrożeniem dla szwedzkiego jest język angielski. W stopniu biegłym językiem tym posługuje się zdecydowana większość Szwedów. Duża część szwedzkich polityków rezygnuje nawet z pomocy tłumacza, również w trakcie oficjalnych spotkań międzynarodowych. Także podręczniki akademickie i inne materiały szkoleniowe są często publikowane wyłącznie po angielsku. Angielski jest też głównym językiem w środowisku naukowym. Jest codziennym językiem techników, biznesmenów i artystów.

O przenikaniu języka angielskiego do codziennego życia Szwedów świadczy również fakt, że coraz więcej reklam telewizyjnych jest nagrywana po angielsku, a w szwedzkim radiu coraz częściej w ogóle nie tłumaczy się na szwedzki rozmów prowadzonych po angielsku.

Ciekawe jest, że język szwedzki uzyskał status języka urzędowego w Szwecji dopiero w roku 2009. Wcześniej przepisy pomijały język ojczysty, równocześnie chroniąc pięć języków historycznych grup mniejszościowych od stuleci zamieszkujących Szwecję. Języki te to: fiński, meaenkieli (język ugrofiński używany przez kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców pięciu najbardziej na północ położonych gmin szwedzkich), język Saamów, jidysz oraz romanichib, czyli język Romów zamieszkujących Finlandię i Szwecję. Oprócz tego, pod ochroną prawa znajdował się szwedzki język migowy głuchoniemych.  Wprowadzona w 2009 roku ustawa języka wprowadziła konieczność publikowania wszystkich oficjalnych dokumentów i aktów prawnych w języku szwedzkim. Jednocześnie w ustawie znalazły się zapisy o konieczności używania w życiu publicznym i w urzędach języka „poprawnego, prostego i zrozumiałego”.  Opracowano w tym celu liczne publikacje zawierające wytyczne w jaki sposób należy formułować pisma. Wszelkie dokumenty urzędowe muszą być w Szwecji tak formułowane, aby zawarte w nich informacje były w pełni zrozumiałe dla odbiorcy, nawet nieposiadającego odpowiedniej wiedzy, czy też nie mających motywacji do ich czytania. W Szwecji przyjmuje się stanowisko, że przeciętny obywatel nie musi znać się na prawie i administracji, nie musi też orientować się w zawiłościach stylu prawniczego. Podobne wymogi muszą spełniać teksty wszystkich szwedzkich ustaw. Muszą być pisane językiem jasnym, posiadać przejrzystą, prostą strukturę, a przed każdym tekstem głównym muszą mieć umieszczone streszczenie.

Choć od wprowadzenia regulacji dotyczących zasad redagowania pism i dokumentów oficjalnych minęło już kilkanaście lat, normy obowiązujące w tym zakresie są wciąż monitorowane i doskonalone.  Choć zatem z jednej strony może się wydawać, że podejście takie sprawia, że język szwedzki staje się uboższy, z drugiej dzięki swojej prostocie może spowodować większe nim zainteresowanie, a to  przełożyć się na popularność tego zagrożonego jednak obecnie języka.

Na koniec tego artykułu, zachęcając do nauki języka szwedzkiego, zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku który w łatwy sposób obrazuje w jaki sposób nauczyć się tego języka.

Podobne artykuły:

Które języki zginą w najbliższej przyszłości?

Język białoruski zagrożony wyginięciem