18 kwietnia – światowy dzień języka arabskiego

Dziś obchodzony jest światowy dzień języka arabskiego. Z tej okazji przybliżamy parę faktów  i ciekawostek dotyczących tego właśnie języka.

Język arabski należy do jednego z sześciu oficjalnych języków ONZ. Językiem tym posługują się obywatele aż 60 państw, a w kilkudziesięciu krajach jest on językiem urzędowym, między innymi w Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Izraelu, Jemenie, jordanie, Katarze, Sudanie, Syrii, Tunezji, a także w Zjednoczonych Emiratach  Arabskich.

Przez muzułmanów  język arabski uznawany jest za sacrum, jest to bowiem język, który poza posługiwaniem się nim w codziennych sprawach, jest używany również do czytania Koranu i wymawiania słów modlitwy.

Ciekawostki

  • W języku arabskim aż 90 % słów zaczyna się od przedimka ‚al’, a dalszy ciąg wyrazów zbliżony jest do słów polskich, czeskich i tadżyckich.
  • W języku arabskim występuje wiele zapożyczeń z języka hiszpańskiego, a także włoskiego, angielskiego i tureckiego.
  • Pismo arabskie zapisywane jest od strony prawej do lewej.
  • Cały alfabet składa się z 18 znaków, które stanowią podstawę, do tego by po dodaniu kropki lub kreseczki utworzyła się litera.

Dla  zainteresowanych nauką języka arabskiego,  przygotowaliśmy kilka podstawowych zwrotów:

Saba al hir – dzień dobry

Saida – cześć

Salam alejkum – pozdrowienie, niekoniecznie dzień dobry, można użyć tego zwrotu również wieczorem (spolszczone: salami w olejku)

Aiła – tak

Ana bahebak – kocham cię

Ana musz ajz haaga!! – nie potrzebuje niczego!! (stanowczo i głośno)

Ana musz maaja flus! – nie mam pieniędzy!!

Bukra – jutro

Emszi – idź, odejdź (zdecydowanie)

Hakalem polis – zadzwonię na policję

Halas – koniec

Hani’an – smacznego – mówi się nie przed, ale po posiłku

Jalla – dalej, szybko,.

Keifa halak? – Jak się masz?

Kłajs – dobrze

La – nie

Lee!! – Zamiast no!! – nie!!

Łached maija – jedna woda

Łakesz – źle

Maija – woda

Meszi? – ok.?

Rheli – drogo

Salam alejkum – pozdrowienie, niekoniecznie dzień dobry, można użyć tego zwrotu również wieczorem (spolszczone: salami w olejku)

Szukran – odpowiedź = afłan – dziękuję – proszę

nie – la

być może – jemken

możliwe – mumken

niemożliwe – mesh mumken

potrzebny – daruri

poproszę – men fadlika (do mężczyzny) men fadliki (do kobiety)

dziękuję – szukran

bardzo proszę – Ahlan beka

przepraszam – assef

dzień dobry – sabah ul-khajir

dobry wieczór – massa ul-khajir

witaj – Marhaba

żegnaj – salam (dosł. pokój)

imię – ism

nazywam się – ismji

nazywam się Ewa – ismji Ewa

jak się nazywasz? – ma ismuka/ma ismuki?

jak się masz? – ez zayyak? (do mężczyzny) ez zayyek? (do kobiety)

miło Cię widzieć – Saadot belkak

dzisiaj – al-jiaum

jutro – bukra

wczoraj – ams

mówię po angielsku – attahaddat alluhra indżlizija

nie rozumiem – ana mish fahem

mówisz po angielsku? – int betetkalem inglizi?

możesz mi pomóc? – mumken tsaa’dni?

informacja – istiilaamaat

która godzina? – aji saa?

nie potrzebuje niczego!! – Ana musz ajz haaga!!

koniec – halas

zadzwonię na policje – hakalem polis

drogo – rheli

Jak się masz?– Keifa hal?

dobrze – bihajir

źle – łakesz

szpital – mustaszfa

pieniądze – fulus

widelec – szoka

nóż – sekina

łyżka – malaa

talerz – tabae

dziewczyna – bint

chłopiec – ualad

kobieta – imraa

mężczyzna – radżul

plaża – szat

morze – bahr

wyspa – gezira

ulica – szaraa

miejsce – maken

lodówka – taladża

komar – nemusa

chleb – aisz

mąż – zaudż

obiad – asza

duży – kabjir

wszystko – kollo

na zewnątrz – barra

 

Inne artykuły o podobnej tematyce

Słowa, których znaczenia nie znajdziecie w polskim słowniku

Jakich języków warto się uczyć ?

Afryka – ojczyzna mowy i języków

Najnowsze badania głosek używanych przez ludzi na całym świecie wskazują na to, że miejscem pojawienia się ludzkiej mowy była najprawdopodobniej Afryka.

Jak wiadomo, nawet języki należące do tej samej rodziny potrafią różnić się na tyle, że użytkownicy poszczególnych z nich często nie mogą się wzajemnie porozumieć.

Jak dowodzi Quentin Atkinson, psycholog z nowozelandzkiego Uniwersytetu Auckland wszystkie języki świata wywodzą się jednak z jednego miejsca – z Afryki. Dokonał on analizy zróżnicowania fonemów, czyli najmniejszych jednostek języka, którym w mowie odpowiadają głoski,  w 504 językach z różnych części świata. Badając fonemy, potraktował je podobnie jak biolodzy ewolucyjni traktują geny, wykorzystują przy tym zresztą programy komputerowe zapożyczone właśnie od genetyków.

Wnioski jakie wyciągnął z tych badań, sprowadzają się do tego, że najwięcej fonemów, bowiem ponad sto, mają języki populacji zamieszkujących tereny południowej i środkowej Afryki.  Dla przykładu języki znane pod nazwą !Klang mają aż 141 fonemów! Najmniejszą liczbę fonemów, czasami nieco ponad 10, mają zaś języki używane przez mieszkańców Oceanii i Ameryki. Dla porównania w języku polskim czy w języku angielskim występuje ich około 40. Quentin Atkinson odkrył jednocześnie, że mapa użycia fonemów zgadza się z mapami zróżnicowania genetycznego tych rejonów. Ma to być dowodem na to, że ludzie zaczęli używać mowy dawno temu, w samym środku Afryki, a następnie przenieśli tę umiejętność do innych rejonów świata podczas ich kolonizowania. Ewolucja języków oraz genów następuje równolegle. Oznacza to, że jeśli jakaś grupa ludzi rozpada się na mniejsze, żyjące oddzielnie, również język rozpada się na dwa odmienne rodzaje, które zmieniają się następnie pod wpływem kontaktu z nowym otoczeniem, poprzez przyswajanie zapożyczeń, ale także własną ewolucję. Podobnie jest z genami – ewoluują one w różny sposób i podlegają mutacjom.

Badania Quentina Atkinsona w tym zakresie nie są odosobnione. Już kilka lat wcześniej nowiem grupa naukowców na Uniwersytecie w Pensylwanii, kierowana przez Sarę Tishkoff  przebadała materiały genetyczne pochodzące ze 121 populacji. Po przebadaniu ponad 300 próbek zgrupowano je w poszczególne skupiska i okazało się, że podział na nie pokrywa się z pokrewieństwem kulturalno-językowym. Badania te potwierdziły ogromną różnorodność genetyczną Afryki.

Według badań przeprowadzonych przez Quentina Atkinsona, ludzie zaczęli porozumiewać się nową w sercu Afryki już około 150 tysięcy lat temu, czyli w tym okresie, w którym powstawały pierwsze rysunki jaskiniowe, będące jedną z pierwszych form komunikacji. Ta umiejętność przekazywania własnych myśli w formie mowy została następnie zaszczepiona na innych obszarach. Odkrycie to pozwala również przypuszczać naukowcom, że to właśnie język był jednym z narzędzi, które pobudziły rozwój ludzkości i umożliwiło zasiedlenie innych rejonów świata.

Szczegóły dotyczące badań Atkinsona opublikowane zostały na łamach prestiżowego tygodnika Science.

 

Źródło: polskieradio.pl

Czytaj również:

10 ciekawostek o językach Afryki