Nauka języka szwedzkiego- czy warto podjąć wyzwanie ?

Dlaczego w ostatnim czasie coraz częściej uczymy się języków rzadkich? Skąd tak wiele osób sięga po kursy i studia filologiczne w zakresie języków rzadkich.

Czasy ,kiedy za uczonego uznawano osobę piśmienną już dawno minęły, dzisiaj kiedy czas goni pieniądz skłaniają do podejmowania coraz większych wyzwań, uczenia się nowych rzeczy. Podobno człowieka wykształconego poznać po jego altruizmie, twórczości, zdolności komikowania się oraz chęci pozna nawania nowych obszarów wiedzy.

Dzisiejsza sylwetka osoby wykształconej obrazuje dyplom ukończenia uczelni wyższych, certyfikaty ukończenia kursów i specjalizacji jak również zaświadczenia znajomości języków obcych.

W ostatnich latach znacząco powiększył się trend studiowania filologii, kierunki które najczęściej wybierają studenci to tradycyjnie angielski, za nim niemiecki, francuski czy hiszpański. Stale rosnącą popularność zyskały także języki niszowe, takie jak szwedzki, duński czy litewski. Zastanawialiście się skąd taki wybór ? Co skłania młodych ludzi do podejmowania takich decyzji ?

Zagłębiając się nieco w tym temacie, postaramy się udzielić kilka odpowiedzi.

Dzisiejszy artykuł w całości będzie nawiązywał do języka szwedzkiego.

Zapewne wielu z was zapyta, dlaczego szwedzki został zakwalifikowany do  kategorii „języków rzadkich”, przecież jest to jeden z europejskich krajów.  Biorąc za punkt widzenia polski system edukacji, język szwedzki jest uznawany za „rzadki” ze względu na jego „ dostępność”.  Zauważmy pewną zależność, niemiecki czy angielski jest w każdej  szkole podstawowej, średniej czy wyższej.  Szwedzki natomiast już nie jest tak popularny a rynek szkół  oferujących naukę tego właśnie języka jest bardzo skąpy. W Polsce jedynie  niektóre szkoły wyższe posiadają w ofercie taki kierunek a ich liczba jest bardzo niewielka. Dodatkowym ograniczeniem są też limity rekrutacyjne, które ograniczają ilość słuchaczy do maks. 40.

Skoro więc wiemy już jak niewiele jest możliwości do nawiązania „znajomości” z językiem szwedzkim, to warto sobie odpowiedzieć na pytanie co motywuje  przyszłych uczniów do nauki właśnie tego języka. Jak pokazują wyniki ankiet wykonanych dla uczniów klas pierwszych na Uniwersytecie Jagiellońskim, odpowiedzi były różne, jednych zachęciło delikatne brzmienie tego języka, inny chęć  otrzymania lepszej posady a jeszcze inni chcieli po prostu nauczyć się kolejnego języka.

Wiele razy już wspominaliśmy o  korzyściach wynikających ze znajomości języka obcego, o tym ile przynoszą one satysfakcji oraz jakie dają możliwości w naszym rozwoju osobistym, zatem nie będziemy kolejny raz powielać tematu. A czy warto wybrać język szwedzki ? To pytanie pozostawię już otwarte….

Inne artykuły o podobenj treści:

Czy warto studiować skandynawistykę ?
Obowiązek nauczania języków obcych w szkołach w Europie
Fiński eksperyment z językiem szwedzkim
Czy język szwedzki jest zagrożony?

Czy język szwedzki jest zagrożony?

W Szwecji, w wyniku masowego napływu cudzoziemców mówi się obecnie ponad 150 językami. Dzieci cudzoziemców mieszkających w Szwecji mają prawo do nauki swojego języka ojczystego w szwedzkich szkołach, co dotyczy również Polaków. Dodatkowe lekcje języka polskiego odbywają się w tysiącach szwedzkich szkół. Podobnie jest jeśli chodzi o naukę języków innych mniejszości narodowych w Szwecji. Nic więc dziwnego, że język szwedzki staje się językiem używanym w Szwecji coraz rzadziej.

Podstawowym zagrożeniem dla szwedzkiego jest język angielski. W stopniu biegłym językiem tym posługuje się zdecydowana większość Szwedów. Duża część szwedzkich polityków rezygnuje nawet z pomocy tłumacza, również w trakcie oficjalnych spotkań międzynarodowych. Także podręczniki akademickie i inne materiały szkoleniowe są często publikowane wyłącznie po angielsku. Angielski jest też głównym językiem w środowisku naukowym. Jest codziennym językiem techników, biznesmenów i artystów.

O przenikaniu języka angielskiego do codziennego życia Szwedów świadczy również fakt, że coraz więcej reklam telewizyjnych jest nagrywana po angielsku, a w szwedzkim radiu coraz częściej w ogóle nie tłumaczy się na szwedzki rozmów prowadzonych po angielsku.

Ciekawe jest, że język szwedzki uzyskał status języka urzędowego w Szwecji dopiero w roku 2009. Wcześniej przepisy pomijały język ojczysty, równocześnie chroniąc pięć języków historycznych grup mniejszościowych od stuleci zamieszkujących Szwecję. Języki te to: fiński, meaenkieli (język ugrofiński używany przez kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców pięciu najbardziej na północ położonych gmin szwedzkich), język Saamów, jidysz oraz romanichib, czyli język Romów zamieszkujących Finlandię i Szwecję. Oprócz tego, pod ochroną prawa znajdował się szwedzki język migowy głuchoniemych.  Wprowadzona w 2009 roku ustawa języka wprowadziła konieczność publikowania wszystkich oficjalnych dokumentów i aktów prawnych w języku szwedzkim. Jednocześnie w ustawie znalazły się zapisy o konieczności używania w życiu publicznym i w urzędach języka „poprawnego, prostego i zrozumiałego”.  Opracowano w tym celu liczne publikacje zawierające wytyczne w jaki sposób należy formułować pisma. Wszelkie dokumenty urzędowe muszą być w Szwecji tak formułowane, aby zawarte w nich informacje były w pełni zrozumiałe dla odbiorcy, nawet nieposiadającego odpowiedniej wiedzy, czy też nie mających motywacji do ich czytania. W Szwecji przyjmuje się stanowisko, że przeciętny obywatel nie musi znać się na prawie i administracji, nie musi też orientować się w zawiłościach stylu prawniczego. Podobne wymogi muszą spełniać teksty wszystkich szwedzkich ustaw. Muszą być pisane językiem jasnym, posiadać przejrzystą, prostą strukturę, a przed każdym tekstem głównym muszą mieć umieszczone streszczenie.

Choć od wprowadzenia regulacji dotyczących zasad redagowania pism i dokumentów oficjalnych minęło już kilkanaście lat, normy obowiązujące w tym zakresie są wciąż monitorowane i doskonalone.  Choć zatem z jednej strony może się wydawać, że podejście takie sprawia, że język szwedzki staje się uboższy, z drugiej dzięki swojej prostocie może spowodować większe nim zainteresowanie, a to  przełożyć się na popularność tego zagrożonego jednak obecnie języka.

Na koniec tego artykułu, zachęcając do nauki języka szwedzkiego, zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku który w łatwy sposób obrazuje w jaki sposób nauczyć się tego języka.

Podobne artykuły:

Które języki zginą w najbliższej przyszłości?

Język białoruski zagrożony wyginięciem