Ciekawostki o języku litewskim

Język litewskich jest jednym z dwóch (obok łotewskiego) języków bałtyckich, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Jako odrębny język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich zaczął się rozwijać w VII wieku, forma pisana języka litewskiego pojawiła się jednak dopiero około XVI wieku, kiedy to zaczęły ukazywać się pierwsze dokumenty w tym języku. Współczesna forma języka litewskiego ukształtowała się zaś dopiero na przełomie XIX i XX wieku.

Oto niektóre z ciekawych faktów dotyczących tego języka:

  • Język litewski jest uważany za najbardziej archaiczny ze wszystkich żywych języków indoeuropejskich. Znany francuski językoznawca Antoine Meillet powiedział: „Każdy, kto chce usłyszeć, jak mówili indoeuropejczycy, powinien przyjść i posłuchać litewskiego chłopa”.
  • W języku litewskim niemalże nie występują mocne przekleństwa. W roli przekleństw używa się takich wyrazów jak na przykład „rupūžė” (ropucha). Zamiast litewskich słów, często używane są też przekleństwa po angielsku bądź rosyjsku.
  • Forma kobiecego nazwiska może wskazywać czy kobieta jest zamężna, czy nie, przy czym zasada ta nie dotyczy nazwisk mężczyzn.

Kobiety niezamężne mają nazwiska zakończone na aitė, iūtė oraz ytė, zaś nazwiska kobiet zamężnych zawsze kończą się na ienė. Ostatnio popularna stała się również końcówka ė, która dotyczy zarówno kobiet zamężnych, jak i niezamężnych, nie jest to jednak forma używana powszechnie.

  • Język litewski wykazuje wiele podobieństw do sanskrytu. Podobieństwa miedzy nimi wynikają z tego, że oba języki są dość archaiczne – sanskryt nie zmienił się od czasu jego powstania, a również w litewskim trwające przez wieki modyfikacje języka nie doprowadziły do dużych zmian.
  • Język litewski posiada mnóstwo przyrostków zdrabniająco-afektywnych, jest w nim zatem wiele ekspresywnych, czułych form słownych. Przykładem mogą być zdrobnienia słowa „dziecko” („vaikas”), które są następujące: „vaikelis”, „vaikiukas”, „vaikeliukas”, „vaikelėlis”, „vaikužėlis”, „vaikučiukas”.
  • Litewski wykazuje znaczne zróżnicowanie jeśli chodzi o dialekty. Obrazuje je poniższa grafika:

 

  • W języku litewskim zachowało się bardzo stare słownictwo. Państwowa Komisja Języka Litewskiego, między innymi, stoi na straży języka, aby nie został przeładowany zbyt dużą liczbą obcych słów. Komisja ta zarządza używaniem języka w firmach, agencjach, instytucjach oraz w mediach na terenie Litwy. Gdy tylko jest to możliwe, próbuje się tworzyć nowe słowa zamiast je zapożyczać. Niezależnie od tego, w ostatnich czasach, podobnie jak w przypadku wielu innych języków europejskich, dostrzegalny jest istotny wpływ na litewski języka angielskiego oraz zapożyczanie z niego wielu słów.

Tłumaczenie łotewskiego dowodu rejestracyjnego

Kupując auto w jednym z krajów Unii pamiętajmy, że po powrocie do Polski czeka nas sporo wydatków i wizyty w urzędach.

Poniżej przedstawiamy jak wygląda procedura rejestracji samochodu sprowadzonego z Łotwy.

Sprowadzenie samochodu z Łotwy i czynności jakie należy wykonać  w celu jego rejestracji w niczym nie różnią się od procedur, jakie musimy podjąć po sprowadzeniu samochodu z innych krajów.

W przypadku osoby prywatnej, podpisujemy umowę kupna-sprzedaży, natomiast w przypadku komisu samochodowego otrzymujemy rachunek. Przed wyjazdem warto zdobyć wcześniej formularz dwujęzycznej (polsko-łotewskiej) umowy sprzedaży lub rachunku, gdyż po powrocie do Polski odpadną nam zbędne koszty tłumaczenia tego dokumentu.

Po podpisaniu umowy lub otrzymaniu rachunku, wraz z samochodem otrzymujemy:
Transporta lidzekla registracjas apleciba – dowód rejestracyjny

Poniżej przedstawiamy wzory starszej wersji dowodu rejestracyjnego oraz jego nowszej wersji.

Wzór starego łotewskiego dowodu rejestracyjnego

         

Wzór nowego łotewskiego dowodu rejestracyjnego

         

 

 

Wszystkie  wyżej wymienione dokumenty musimy przetłumaczyć na język polski. Tłumaczenie wykonuje tłumacz przysięgły, podpisuje i podbija swoją pieczęcią okrągłą.

Koszt tłumaczenia waha się od 70 do 100 zł. Jeśli umowa kupna-sprzedaży auta (rachunek) jest dwujęzyczna, można nie robić jej tłumaczenia, choć niektóre urzędy żądają na takim dokumencie pieczątki tłumacza przysięgłego (czyli w praktyce uwierzytelnienia tłumaczenia), za co również pobierana jest opłata.

Przydatne linki:

http://tipings.com/pl/pages/128531

https://www.camprest.com/pl/przepisy-ruchu-drogowego/Lotwa/

https://www.mascus.pl/transport/uzywane-samochody/lv,country.html

http://moto-wiadomosci.pl/temat/moto/ceny+aut+na+%C5%82otwie

 

Podobne artykuły:

Tłumaczenie litewskich dokumentów samochodowych

Tłumaczenie czeskich dokumentów samochodowych

Tłumaczenie niemieckich  dokumentów samochodowych

Tłumaczenie bułgarskich  dokumentów samochodowych

Tłumaczenie austriackich  dokumentów samochodowych

Tłumaczenie duńskich  dokumentów samochodowych