Pierwsza książka do nauki esperanta wydana w Warszawie w 1887 r.