Klauzula informacyjna przy składaniu zapytania przez stronę www.meridium-tlumaczenia.com.pl

Przesłanie zapytania wymaga wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie przez nas udostępnionych nam danych osobowych. Zgoda ta dotyczy danych osobowych podanych nam w formularzu zapytania, jak również danych zawartych w przedstawionych nam dokumentach do wyceny. Podanie danych nie jest konieczne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości poprawnego przesłania zapytania, a co za tym idzie, przygotowania oferty.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest
„Meridium” Małgorzata Uryga
ul. Zgrzebnioka 19
43-200 Pszczyna
NIP: 638-135-05-78

Przekazywanie danych

Administrator danych może powierzyć Pana/Pani dane podwykonawcom – tłumaczom, weryfikatorom tłumaczeń, ewentualnie ekspertom, konsultacja z którymi jest konieczna w celu przygotowania oferty dla Pana/Pani. Powierzenie danych nastąpi jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów. Celem powierzenia danych jest przygotowanie oferty tłumaczenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas.

  1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
  2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.