Klauzula informacyjna przy składaniu zamówienia przez stronę www.meridium-tlumaczenia.com.pl

Przesłanie zamówienia wymaga wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie przez nas udostępnionych nam danych osobowych. Zgoda ta dotyczy danych osobowych podanych nam w formularzu zamówienia, jak również danych zawartych w przedstawionych nam dokumentach przedłożonych do tłumaczenia. Podanie danych nie jest konieczne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości poprawnego przesłania zamówienia, a co za tym idzie, jego realizacji.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest
„Meridium” Małgorzata Uryga
ul. Zgrzebnioka 19
43-200 Pszczyna
NIP: 638-135-05-78

Przekazywanie danych

Administrator danych może powierzyć Pana/Pani dane podwykonawcom (tłumaczom, weryfikatorom tłumaczeń, ewentualnie ekspertom, konsultacja z którymi jest konieczna w celu realizacji tłumaczenia), firmom z zakresu obsługi IT, księgowym, bankom itp. Powierzenie danych następuje jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów. Celem powierzenia danych jest realizacja usługi tłumaczenia, wywiązanie się ze zobowiązań Administratora wobec organów państwa takich jak Urząd Skarbowy, jak również zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu Administratora .

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas.

  1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
  2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo to przysługuje Państwu w sytuacji, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.