Wzrost popularności języka hiszpańskiego

Hiszpański to obecnie drugi najczęściej używany język w komunikacji międzynarodowej.  Zaraz po języku angielskim stawiany jest właśnie hiszpański. Zastanawialiście się w czym tkwi jego siła?

Językiem hiszpańskim posługuje się 400 milionów populacji  na wszystkich kontynentach świata, najliczniej w obu  Amerykach zarówno północnej i południowej, w Europie,  w północnej Afryce oraz w niektórych rejonach Azji. Język hiszpański w 21 krajach jest językiem urzędowym a 332 milionów ludzi jest językiem ojczystym.

Ludzie chętnie wybierają naukę hiszpańskiego  ze względów ekonomicznych i  kulturalnych, jak pokazały nam wcześniejsze liczby obrazujące ilość osób mówiących po hiszpańsku, nie łatwo się domyślić że nauka hiszpańskiego jest po porostu opłacalna z kilku powodów:

 • łatwy dostęp do materiałów szkoleniowych,
 • Ilość osób uczących w tym języku,
 • relatywnie niska cena w porównaniu z innymi językami   ( np. azjatyckimi)

O korzyściach znajomości języka hiszpańskiego chyba nie muszę nikogo przekonywać,  sam fakt że znając ten język ułatwiamy sobie dostęp do większości informacji, wspomaga komunikację w obcych krajach i pozwala  nasze życie uczynić łatwiejszym. A jak to się ma w naszym życiu zawodowym  ?

Znajomość języków obcych na współczesnym rynku pracy znacząco podnosi naszą lokatę. Znając co najmniej jeden język obcy poza angielskim, możemy liczyć na wyższe wynagrodzenie z tego tytułu, jak i większe możliwości zatrudnienia, konkurowania z innymi poszukującymi pracy.

Podsumowując z łatwością można dostrzec, że  wartość języka hiszpańskiego jest zdumiewająca. Zatem warto zagłębić wiedzę o zainwestować w naukę tego języka.

Zapraszamy do lektury innych artykułów:

Europejski hiszpański kontra hiszpański meksykański i latynoamerykański

Języki urzędowe ONZ

Mądre przysłowia w każdym języku

Czy warto studiować skandynawistykę ?

Przyjęło się mówić „Iloma językami mówisz, tylekroć jesteś człowiekiem.” Słynne powiedzenie  Johanna Wolfganga von Goethe, choć tak stare to jednak nadal aktualne.

Czym jest skandynawistyka? Jak podają źródła Wikipiedii jest to nauka zajmująca się badaniem kultury, historii, literatury, historii i dziejów narodów skandynawskich.

Kierunek ten obejmuje naukę w takich dziedzinach, jak filologia szwedzkanorweska czy duńska.

 

Wiele osób pewnie stojąc przed życiowym wyborem kierunku studiów, zastanawiało się nad studiowaniem któregoś z listy języków skandynawskich. Dzisiejsze uczelnie oferujące ten kierunek studiów, nie mogą narzekać na brak chętnych, jak podają statystyki, na jedno miejsce przypada aż siedemnaście kandydatów.

Co więc takiego skłania Polaków do wyboru takiego właśnie kierunku?

Większości szkół wyższych oferuje bardzo bogaty program nauczania, takie jak chociażby lekcje z native speakerami, wykłady gościnne w językach skandynawskich czy obchody narodowych świąt skandynawskich. Nauka języka wsparta jest rozległą wiedzą w zakresie historii, kultury, literatury, edukacji, nauki o współczesnych społeczeństwach skandynawskicAbsolwenci skandynawistyki zdobywają umiejętności pozwalające im nie tylko pracować w szkołach jako nauczyciel, czy jako przewodnik turystyczny  ale coraz częściej próbują swoich sił jako tłumacz danego języka.  Kusząca jest perspektywa większego zarobku w którymś z krajów skandynawskich, a program studiów jest tak złożony że każdy uczeń zdobywa wiedzę z zakresu podstaw przedsiębiorczości, ekonomii, jak również poznaje dany kraj pod względem kulturowym i obyczajowym.

Warto więc rozważyć ofertę  studiów wyższych uczelni, które oferują studiowanie skandynawistyki.

Dla ułatwienia podaję listę szkół

POMORSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK STOSOWANYCH W GDYNI – W LIKWIDACJI

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

WYŻSZA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO W POZNANIU

WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W KRAKOWIE

UNIWERSYTET GDAŃSKI

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 

Spodobał ci się ten artykuł?  zajrzyj do innych !

Rodzina języków germańskich, czyli: niemiecki, niderlandzki, angielski, duński, norweski, szwedzki oraz islandzki

Fiński eksperyment z językiem szwedzkim

Tłumaczenie ukraińskich dokumentów

Polskie prawo dotyczące zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski stanowi iż „podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, także w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej. Przed podpisaniem tej umowy, musi przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca.”  – ustawa  z dnia 15 czerwca 2012 „o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak wiec zachodzi konieczność wykonywania tłumaczeń wszelkich dokumentów jakie posiadają obywatele Ukrainy w celu przyjęcia do pracy w polskich zakładach pracy.

 

Dane osobowe zamieszczone w dokumentach stwierdzających tożsamość, zapisywane alfabetem innym niż  łaciński np. cyrylicą,  wymagają dostosowania się do ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.  Zgodnie z instrukcją wydaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tłumacz dokonujący przekładu nazw własnych może zastosować dwie metody:

 • Transkrypcje
 • Transliterację

Transkrypcja to system zapisu głosek danego języka za pomocą symboli graficznych lub system fonetycznej konwersji innego pisma. W szczególności może służyć do zapisu wyrazów jednego języka w formie pozwalającej łatwo odtworzyć brzmienie osobie go nieznającej – głoski jednego języka oddaje się wtedy znakami pisma innego języka, przy czym danej głosce nie zawsze musi odpowiadać tylko jeden znak, a niektóre znaki mogą być używane na oznaczanie kilku różnych głosek w języku wyjściowym. Transkrypcja taka zorientowana jest na odbiorcę posługującego się jednym, określonym językiem[i]

Transliteracja  to metoda przepisywania tekstu zapisanego oryginalnie znakami  jednego pisma fonetycznego, z użyciem znaków („liter”) innego pisma fonetycznego, oparta na zasadzie ścisłej odpowiedniości liter: jednemu grafemowi danego systemu pisma odpowiada zawsze jeden i ten sam grafem drugiego systemu. Transliteracja umożliwia odtworzenie oryginalnego zapisu (retransliterację), co przeważnie nie jest możliwe w przypadku transkrypcji fonetycznej. Stosowana jest w opracowaniach naukowych, katalogach papierowych i elektronicznych bibliotecznych, archiwalnych, w atlasach geograficznych oraz na niektórych mapach.

Przystępując do pracy tłumacz zobowiązany jest do przetłumaczenia imion i nazwisk zapisanych alfabetem innym niż łaciński. W przypadku tłumaczeń dyplomów czy aktów osobowych, wymagane jest by obywatel Ukrainy udostępnił inne dokumenty takie jak paszport czy Karta stałego pobytu, w których zamieszczone są dane osobowe w alfabecie łacińskim.

 

Powiązane artykuły:

Bezpłatne kursy języka ukraińskiego i polskiego

„Fałszywi przyjaciele” w języku ukraińskim

Język ukraiński – język który dzieli

Konkurs języka ukraińskiego w Krakowie

Różnice między językiem rosyjskim a ukraińskim

Jaka jest różnica pomiędzy cyrylicą a grażdanką?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[i] Wikipedia

Języki romańskie w dzisiejszym świecie

Dzisiejszy artukuł rozpocznę małym ale jakże cennym spostrzeżeniem, otóż mianem języków romańskich określa się miedzy innymi tak popularne języki jak włoski, francuski, portugalski, hiszpański i rumuński. To właśnie one są głównymi, a więc najbardziej rozpowszechnionymi reprezentantami tej grupy językowej. Z pewnością dla wielu język romański był tożsamy z językiem romskim ( język używany przez cyganów) niestety jest to bardzo błędne myślenie i stąd moja wzmianka tuż na samym początku tego artykułu.

Historia powstania języków romańskich sięga wczesnego średniowiecza. Języki romańskie powstały we wczesnym średniowieczu w różnych częściach dawnego imperium rzymskiego. Nazwa „języki romańskie” powstała od zapożyczenia określenia  z języka łacińskiego „lingua Romana”, co oznacza język rzymski.  W latach panowania Cesarstwa rzymskiego języki romańskie obok języków łacińskich były najczęściej używanymi językami.

W pierwszej połowie XIX wieku romaniści dokonali podziału języków romańskich. Pierwsza klasyfikacja, zaproponowana przez niemieckiego lingwistę F. Dieza podzieliła języki na wschodnie, południowo–zachodnie oraz północno–zachodnie. W grupie wschodniej znalazł się język rumuński i włoski, w południowo–zachodniej hiszpański i portugalski, a w grupie północno–zachodniej prowansalski i francuski.

Kolejnej klasyfikacji języków romańskich dokonał włoski romanista A. Montevedi, który wyłonił kilka nowych grup, między innymi grupę dako–iliro–romańską, italio–romańską, gallo-romańską oraz ibero–romańską.

Obecnie do języków romańskich zalicza się język hiszpański, rumuński, włoski, portugalski, a także francuski. W oparciu o języki romańskie powstały języki sztuczne, z których najbardziej znane to esperanto, ido, interlingua, latina sine flexione, lingua franca nova i wenedyk.

Języki romańskie mają ze sobą wiele wspólnego. Cechuje je wiele podobieństw gramatycznych, a także leksykalnych.

Niemniej, nauka kilku języków romańskich jednocześnie może przysporzyć kłopotów.

Wychodząc naprzeciw wszystkim tym, którzy chcą spróbować swoich sił w nauce języków romańskich, prezentujemy krótkie zestawienie porównań podstawowych słówek w czterech językach.

Zapraszamy do lektury.

 

 

portugalski

 

hiszpański

 

włoski

 

francuski

amigo amigo amico ami
brasileiro brasileño brasiliano brésilien
ter tener avere avoir
estudante estudiante studente étudiant
falar hablar parlare parler
português portugués portoghese portugais
melhor mejor migliore meilleur
gosto me gusta mi piace j’aime

Powiązane artykuły:

Ciekawostki o języku tureckim

Ciekawostki o języku litewskim

Ciekawostki o piśmie chińskim

Ciekawostki o językach, o których mogliście nie wiedzieć

Ciekawostki o języku greckim

 

Język grecki jest uważany za jeden z trudniejszych języków do opanowania, częściowo z powodu stosowanego alfabetu, który może wydawać się skomplikowany.  Alfabet grecki wywodzi się z alfabetu fenickiego, posiada 24 znaki i czytany jest od strony lewej do prawej, w odróżnieniu od fenickiego, mającego 22 znaki, który był czytamy odwrotnie – od strony prawej do lewej.

Porównując alfabet grecki do fenickiego należy też wspomnieć o innej znaczącej różnicy między nimi. Znaki w alfabecie greckim opisują bowiem nie tylko spółgłoski, ale także samogłoski.  Odróżnia to też alfabet grecki od  hebrajskiego czy arabskiego, które do dzisiaj używają tylko pisma spółgłoskowego.

Alfabet starogrecki jest jednocześnie najstarszym alfabetem, który posiada znaki określające samogłoski.

A oto inne ciekawostki dotyczące języka greckiego:

 • język grecki jest najstarszym językiem spośród wszystkich oficjalnych języków Unii Europejskiej, a dodatkowo zawiera najwięcej leksemów, czyli wyrazów;
 • w języku greckim nie ma bezokolicznika, jego funkcję pełni natomiast 1 osoba liczby pojedynczej czasu teraźniejszego;
 • w języku greckim rolę znaku zapytania pełni średnik  — ;
 • język grecki jest najstarszym językiem pisanym będącym wciąż w użyciu,
 • standardowy język grecki i grecki cypryjski to w zasadzie ten sam język, ale poszczególne warianty różnią się nieco słownictwem, wymową i gramatyką,

Spodobał ci się ten artykuł ? Zapraszam do innych równie ciekawych wpisów

Ciekawostki o języku tureckim

Ciekawostki o języku litewskim

Ciekawostki o piśmie chińskim

Ciekawostki o językach, o których mogliście nie wiedzieć

Międzynarodowy Dzień Języka Greckiego

Ciekawostki o języku tureckim

 

Język turecki za swój język ojczysty uważa około 83 milionów osób na całym świecie. Największa liczba użytkowników języka tureckiego mieszka w Turcji, ale tureckim posługują się również osoby zamieszkujące kraje sąsiadujące z Turcją, a także, głównie z uwagi na imigrację, w krajach Europy Zachodniej, w szczególności w Niemczech.

Od 1928 język turecki zapisywany jest za pomocą alfabetu tureckiego, opartego na literach łacińskich. Alfabet turecki ma 29 liter.

A oto garść ciekawostek dotyczących języka tureckiego:

 • turecki jest językiem aglutacyjnym, co oznacza, że słowa tworzone są poprzez dodanie do rdzenia afiksów określających np. negację, tryb, osobę czy czas;
 • w języku tureckim nie ma czasownika „mieć”. Zamiast „mam samochód”, mówi się: „jest/istnieje mój samochód” („Benim arabam var”). Zamiast „Mam klucz”: „Anahtar bende”, czyli „Klucz jest <<ze mną>>, <<przy mnie>>”;
 • język turecki jest językiem o jasnych regułach i jest w nim bardzo mało wyjątków
 • turecki używa zaimków w drugiej osobie zależnie od stopnia zażyłości, grzeczności, dystansu społecznego oraz wieku. Zaimek osobowy drugiej osoby liczby mnogiej i formy czasowników używane są także w odniesieniu do pojedynczej osoby, co ma na celu okazanie szacunku. Okazjonalnie można także zastosować w liczbie mnogiej zaimek drugiej osoby liczby mnogiej (sizler), aby okazać jeszcze większy dystans i szacunek,
 • w języku tureckim akcent pada z reguły na ostatnią sylabę,
 • język polski przyjął z języka tureckiego wiele zapożyczeń, które do dzisiaj są w codziennym użyciu (np. takie słowa jak bazar, bakalie, filiżanka, dywan, tabun, bulić);

Zaciekawił cię ten artykuł ? Może sprawdź też inne:

Powiedzenia związane z językami

Turcyzmy w języku polskim

Niemiecki kontra inne języki

Z pewnością słyszeliście opinię, że język niemiecki należy do grupy najłatwiejszych języków, gdyż czyta się w nim tak samo jak się pisze. Z drugiej strony, język ten postrzegany jest jako twardy, szorstki, a w opinii niektórych nawet„szczekający”.

Nauka języka niemieckiego nie powinna sprawić problemów osobom posługującym się językiem angielskim.  Jak wiadomo, oba języki wywodzą się z rodziny germańskiej i mają tego samego przodka. Nawet niektóre słowa mają to samo znaczenie, a pisownia w obu językach to naprawdę żadna trudność.

A czy znajomość innych języków również ułatwia przyswojenie sobie niemieckiego?

Weźmy na początek za przykład język niderlandzki. Niemiecki i niderlandzki wywodzą się z tej samej rodziny językowej. Rodowity Holender raczej nie powinien mieć więc większych trudności z zaznajomieniem się z nowym językiem, z uwagi na liczne podobieństwa i wymowę niektórych słówek. Zdarza się jednak, że niektóre  identycznie słowa  są różnie wymawiane i co ważniejsze posiadają różne znaczenie.

A zatem jak wygląda nauka języka niemieckiego przez rodowitego Polaka

Historia naszego kraju od wieków stykała się z tradycją i kulturą niemiecką. Liczne wojny,rozbiory a także niemiecka  okupacja sprawiły, że Polacy mają dużą wiedzę na temat swoich zachodnich sąsiadów. Z całą pewnością wiemy więcej o Niemczech niż o sąsiadującej z nami chociażby Słowacji.

W niektórych rejonach Polski język niemiecki przeniknął też do naszego języka, przykładowo do dialektu śląskiego,  stąd mamy tak wiele podobnych wyrażeń oznaczających dokładnie to samo:

präventiv – prewencyjny/zapobiegawczy

das Jacuzzi – dżakuzzi (lol)

diagonal – diagonalny (przekątny)

spritzen – szprycować, im Sinne dawać zastrzyk sobie bzw. komuś

das Wecken (Austriazismus) – weka (w krakowskiej gwarze, inaczej bułka wrocławska)

die Wasserwaage – waserwaga (poziomica)

das Zifferblatt – cyferblat

der Durchschlag – druszlak (durszlak jak kto woli)

die Fliese/fliesen – fliza/flizować

die Glatze – glaca

heizen – hajcować, palić

der Hundsfott – huncwot

kleistern – klajstrować

die Klamotten – klamoty

die Plattfüße – platfus, płaskostopie

Jak zatem widać na powyższych przykładach, język niemiecki ma swój wydźwięk w naszej polskie gwarze.

Zajrzyj także do inych naszych artukułów, które publikujemy na naszym blogu

Sinologia w Polsce – gdzie uczyć się chińskiego

Poliglota – pamięć na całe życie

Nauka języków krajów skandynawskich przepustką do sukcesu

Ranking najłatwiejszych języków świata

Nauka języków rzadkich

 

Klub Miłośników Italii w Świętochłowicach

Klub Miłośników Italii powołany został z inicjatywy Fundacji „Wspólne Świętochłowice – Świętochłowice Nasze Miasto”. Celem działalności Klubu jest promowanie kultury i tradycji Włoch, a także języka włoskiego. Założyciele Klubu Miłośników Italii to przede wszystkim mieszkańcy Świętochłowic, ale także Chorzowa i Rudy Śląskiej, działalność klubu ma zatem charakter regionalny. Działalność  klubu jest skierowana głównie w stronę dzieci i młodzieży, ale skorzystać z niej mogą również osoby dorosłe, choćby poprzez udział w organizowanych przez Klub kursach nauki języka włoskiego.

Klub Miłośników Italii prowadzi swoją stronę na facebooku, na której można śledzić wszystkie aktualne jej działania: https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Klub-Mi%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w-Italii-625512797537408/

 

 

Chcesz poznać więcej informacji o Włochach?

Słowa, których znaczenia nie znajdziecie w polskim słowniku

Ranking najłatwiejszych języków świata

Narzędzia wspomagające pracę tłumacza

Praca tłumacza na przestrzeni wieków, zmieniła się diametralnie. Pierwszymi tłumaczami byli Rzymianie a ich dzieła można podziwiać w czasach obecnych. Zasługują oni na ogromne uznanie,  choćby tylko z tego względu, że trudno było w tamtych czasach o jakiś konkretny słownik czy jakąkolwiek książkę, nie wspominając o takich narzędziach jak komputer z dostępem do Internetu….

Dzisiejszy tryb życia, dążący do ciągłego pośpiechu, przekłada się nie tylko na szybkość wykonywania różnych tłumaczeń ale również na ich jakość.

To właśnie z tego powodu powstał ten artykuł, by zaproponować Wam drodzy czytelnicy  z jakich narzędzi warto skorzystać, by tłumaczenie było wysokiej jakości.

W sieci dostępnych jest wiele stron,  oferujących pomoc w tłumaczeniach, niestety nie wszystkie prowadzone są w sposób profesjonalny, a korzystanie z nich może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Chcąc polecić Wam strony godne zaufania, starałam kierować się nie tylko opiniami lecz przede wszystkich tym jakie materiały można na  danej stronie odnaleźć.

Na pierwszym miejscu mojego zestawienia pojawia się eur-lex, http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl   ( link będzie ukryty w artykule) na stronie tej prezentowane są różnego rodzaju dokumenty unijne a także streszczenia najczęściej pojawiających się w tłumaczeniach aktów prawnych.

Kolejną godną polecenia stroną jest Proz. Com – strona ta oferuje nie tylko ciekawe materiały pomocnicze ale można tam również znaleźć ciekawe zlecenia i pozyskać nowe kontakty.

Jeżeli macie kłopot z oszukaniem jakiegoś systemu prawnego panującego w danym kraju, warto sięgnąć po materiały przedstawione na strine  e-justice.europa.eu. Strona ta, ma do zaoferowana nie tylko ciekawe i ważne informacje o systemach prawnych różnych krajów ale wiele innych ważnych rozporządzeń i aktów prawnych danego kraju.

Warto też wspomnieć o polskich stronach urzędów i instytucji. Dobrym przykładem jest Urząd Ochrony Konkurencji  i Konsumenta, gdzie można znaleźć ciekawe  i godne polecenia tłumaczenia.

Jak wiadomo, czasem brakuje nam …….  słownictwa,  warto wtedy zajrzeć do „International Legal English Certificate”. W książce tej ujęte  jest wiele przykładów zastosowań języka prawniczego w języku angielskim na poziomie zaawansowanym. Ciekawą propozycją są również ćwiczenia i ogromny zasób słownictwa prawniczego.

Na końcu mojej listy musi znaleźć się koniecznie książka autorstwa Prackiego i Piotra Pokrzywy pt.  „Explore the Law of the UK and the USA”. Jest to obszerny zbiór wykładów poświęcony tematyce prawniczej. W tej publikacji znajdziecie szczegółowo omówione systemy prawne Stanów Zjednoczonych a także Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. W dalszej części wykładów opisane są konkretne sprawy sądowe, mające miejsca  w USA.

 

Czytaj także:

Stawki tłumaczy przysięgłych dla wymiaru sprawiedliwości i organów administracji publicznej

 

Sinologia w Polsce – gdzie uczyć się chińskiego

Język chiński jest językiem używanym przez największą liczbę osób na świecie, a przy tym językiem największego w świecie przemysłu, ogromnych korporacji i firm prowadzących swoją działalność na szeroko zakrojoną skalę.  Nic dziwnego zatem, że coraz częściej znajomość języka chińskiego może nam otworzyć drzwi do wielu możliwości zawodowych. Popularności języka chińskiego nie umniejsza też fakt, że większość chińskich przedsiębiorców posługuje się w codziennych sytuacjach biznesowych i korespondencji językiem chińskim.  Znajomość chińskiego, a także kultury i zwyczajów chińskich znacznie ułatwia bowiem nawiązywanie relacji handlowych czy prowadzenie wszelkich bieżących spraw związanych z działalnością gospodarczą w Chinach. Powszechnie może się wydawać, że nauczenie się chińskiego w Polsce nie jest proste. Nic bardziej mylnego. Obecnie, naukę chińskiego możemy rozpocząć niemalże w każdym większym mieście w Polsce. Naukę chińskiego, możemy podjąć na większych uniwersytetach, takich jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie czy Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu.  Studia uniwersyteckie w zakresie sinologii, czyli dziedziny naukowej zajmującej się wszystkim, co dotyczy Chin: językami, kulturą, historią, itp., oferują studentom uzyskanie szczegółowej wiedzy o zagadnieniach społeczno-kulturowych Chin oraz Tajwanu, języku, literaturze czy chińskiej filozofii i sztuce. Z roku na rok liczba osób zainteresowanych podjęciem studiów z zakresu sinologii znacznie rośnie i tak, na przykład na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2016 roku liczba kandydatów na jedno miejsce na tym kierunku wynosiła 9.

Warto też wspomnieć, że  każdy z powyższych uniwersytetów oferuje swoim studentom wyjazdy stypendialne do Chin, które mogą znacznie przyspieszyć naukę języka i poznawanie kultury chińskiej.

Oprócz szkół wyższych, naukę języka chińskiego oferują również szkoły językowe. Można również skorzystać  z kursów lub warsztatów kulturowych oferowanych przez Instytuty Konfucjusza. Ponadto, niektóre szkoły podstawowe i średnie wprowadzają zajęcia z tego języka, a w ostatnich latach w większych miastach, naukę chińskiego oferują nawet  przedszkola. Niewykluczone zatem, że w następnych latach liczba osób posługujących się językiem chińskim, w tym w Polsce, może stać się jeszcze większa.

 

Zajrzyj do artykułu:

Obchody dnia języka chińskiego w ONZ w ramach DNI JĘZYKÓW

Nauka chińskiego na androida – dziwny wymysł technologii czy trafiony sposób na przyswojenie chińskich znaków?

Ciekawostki o piśmie chińskim